Åpen kildekode vil utkonkurrere Microsoft

Forrester Research tror at åpen kildekode vil redusere Microsoft og Oracle til supportorganisasjoner. - Helt på jordet, sier Harald Løvvik i Oracle Norge.

Rapporten Open Source Cracks the Code er så fersk at Forrester ikke har rukket å lage noen pressemelding på den. digi.nos kilde er følgelig en gjennomgang i Wired News.

Forrester har fulgt sin vanlige metodikk, og bygger rapporten på 2500 IT-ledere i amerikansk næringsliv. 56 prosent av disse har allerede brukt programvare med åpen kildekode, og ytterligere seks prosent vil installere slikt innen to år.

De viktigste oppgavene åpen kildekodevare brukes til, er webtjenere og utviklingsverktøy. Sikkerhet er de intervjuedes vesentlige motiv for å ty til åpen kildekode.

Åpen kildekode betyr ikke at programvaren er gratis. Open Source Initiative (OSI) godkjenner en rekke åpne kildekodelisenser fra ulike instanser. Felles for dem er at distribusjonen skal være fri, uavhengig av om lisensen er belagt med royalty eller ikke, og at kildekoden skal distribueres sammen med eventuelt andre distribuerte former. Det finnes videre spesifikasjoner for beskyttelse av opphavsrett, håndtering av rettelser og endringer og så videre.

Forrester mener åpen kildekodestandardene vil snu programvareindustrien opp ned innen 2004. Alle tradisjonelle leverandører vil enten måtte endre sine proprietære forretningsmodeller til en åpen kildekodemodell, eller drastisk redusere lisenskostnadene til bedriftsapplikasjoner.

Blant vinnerne i denne utviklingen, nevner Forrester IBM og Dell. IBM har engasjert seg sterkt innen åpen kildekode-infrastruktur, mens Dell vil utvikle seg til en profitabel spiller med styrke innen support og service.

Blant taperne framheves Oracle og Microsoft. Om Oracle heter det at selskapet ikke vil kunne konkurrere mot gratis programvare innen databaser og tjenere, og vil tvinges til å åpne sine applikasjoner. Men Oracle vil greie seg ved å omdannes til en leverandør av support og service.

Microsoft forestilles tap av markedsandeler, helt til selskapet reduseres til en "legacy vendor" som ikke gjør stor annet enn å tilby support for foreldede produkter.
Markedssjef Harald Løvvik i Oracle Norge mener Forrester-rapporten er "helt på jordet" i mange henseende, og at den er misvisende i sitt syn på åpen kildekode, utviklingen av programvare generelt og konklusjonene i forhold til IBM, Dell, Microsoft og Oracle spesielt.


- At IBM skulle gjøre comeback innen programvare på grunn av åpen kildekode anser jeg som helt utelukket. At Dell om få år skulle bli en viktigere aktør enn Microsoft og Oracle innen programvare, er ikke troverdig.

Løvvik peker på at Oracle allerede er en betydelig aktør innen åpen kildekode.

- I dag sløses det med ressurser innen programvare for infrastruktur og mellomvare. Infrastruktur og mellomvare tar 80 prosent av brukernes ressurser, mens applikasjoner bare står for 20 prosent. Det burde vært omvendt. Åpen kildekode kan bidra til å forenkle operativsystemet og komponenter som webtjenere og brannmurer, slik at infrastrukturen krever en mindre andel av ressursene.

Løvvik mener at det mest presserende på applikasjonssiden er å integrere elektronisk handel, datavarehus, store forretningssystemer (ERP) og systemer for kundehåndtering (CRM).

- Her må markedet utvikle seg slik at brukerne kan kjøpe samvirkende standardkomponenter. Kundene har verken tid, kompetanse eller krefter til å tukle med kildekode på applikasjonssiden. I overskuelig framtid, har jeg ingen tro på for eksempel CRM som åpen kildekode.

Løvvik peker også på utviklingen på applikasjonsleverandørsiden (ASP) ikke akkurat tyder på at kundene er opptatt av kildekoden, men av at tjenestene virker.

- De som har forfattet denne Forrester-rapporten, har et snevert infrastruktur-spesifikt syn på programvaremarkedet. Dette utgangspunktet hindrer dem fra å fatte hva som faktisk skjer. Jeg er selv en varm tilhenger av åpen kildekode, men jeg mener også at det er påkrevet å være realistisk i forhold til hvor den har en viktig rolle å spille.

Løvvik bekrefter at lisenser på bedriftsapplikasjoner allerede har begynt å falle, og at denne tendensen vil fortsette.

- Men årsaken er ikke åpen kildekode. I siste kvartal økte Oracles omsetning med 11 prosent, trass i en økning i antall lisenser. Grunnen er at prinsippet om selvbetjening på web driver gjennom en forenkling av lisensstrukturen, og at denne forenklingen fører til lavere priser.

Les om andre rapporter fra Forrester Research:
I Norden har to av fem bredbånd i 2005
DivX ;) kan bli filmens svar på MP3
Forrester mener avisene må ut av papirpressen
E-handel bedre enn ryktet
Mobilutviklingen kan bli tregere enn antatt

;