IT-NORGE

Åpen plattform fjerner «simkort-helvete»

Millionstøtte til minibedrift med tunge partnere.

Oppstartsbedriften Four C leder utviklingsprosjektet som skal gjøre kollektivbilletter tilgjengelig for alle uavhengig av IT-løsningene bak. Fra venstre leder av forretningsutvikling Sigmund Henningsen, adm. dir. Tor Rune Skoglund og teknologidirektør Pål Løberg.
Oppstartsbedriften Four C leder utviklingsprosjektet som skal gjøre kollektivbilletter tilgjengelig for alle uavhengig av IT-løsningene bak. Fra venstre leder av forretningsutvikling Sigmund Henningsen, adm. dir. Tor Rune Skoglund og teknologidirektør Pål Løberg. Bilde: Pressefoto
10. mars 2015 - 09:47

I Trondheim er et titalls medarbeidere i gang med å klekke ut en åpen plattform og en trådløs billettløsning som skal gjøre det mulig å reise kollektivt uavhengig av det lokale billettsystemet.

Oppstartsbedriften Four C har fått 11 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til et treårig prosjekt med et budsjett på 33 millioner kroner i samarbeid med flere tunge aktører.

En maskin til alt

Målet er en åpen tjenesteplattform som fikser billetter, driftssystemer og passasjerflyt.

Tjenesteplattformen skal gjøre det mulig å legge inn løsninger fra forskjellige leverandører på én felles datamaskin i kjøretøyet.

– Dermed har kollektivselskapet muligheten til å veksle mellom ulike leverandører uten at hver og en må installere sin infrastruktur om bord, forklarer daglig leder Tor Rune Skoglund.

Han beskriver IT-løsninger innenfor kollektivtransport som lukkede og gammeldagse og som låser kollektivselskapene til bestemte leverandører over lengre tid. På sikt fører det til dyre løsninger med lav innovasjonsgrad og lite nyskaping.

Simkort-helvete

Ifølge selskapet er normalen maskin- og programvare fra samme leverandør, og ett system for hver funksjon. Med løsninger for passasjerinformasjon, billettsystem, infotainment og sjåførovervåking har kollektivselskapene endt opp med mange proprietære systemer som det er dyrt å kable opp og dyrt å drifte.

– I tillegg har de gjerne hver sin kommunikasjonsløsning, noe flere aktører beskriver som et simkort-helvete, illustrerer Skoglund.

I stedet skal samarbeidspartnerne snekre en åpen plattform der løsningene kan leveres som en tjeneste på denne plattformen, med adgang for alle leverandører som er villig til å standardisere.

– Vi får nærmest en markedsplass for nye løsninger ved hjelp av plattformen, sier Skoglund.

Så du denne? Felles trafikkdata fra fly, tog, bil og skip skal gi mer effektiv transport

Sensortelling

I tillegg til selve tjenesteplattformen, skal det utvikles to tjenester på denne.

– En sensor-basert løsning som registrerer anonymt antallet passasjerer som går av og på for å vite antall reisende på hver strekning, og hvordan de reisende beveger seg i transportsystemet. Hensikten er å bidra til bedre planlegging av rutenett, raskere reiser for passasjerene og mer effektiv bruk av kjøretøyene og av offentlige midler.

– En åpen NFC-basert billetteringsløsning som bruker de nye, kontaktløse bankkortene - enten som «vanlig» bankkort i plast eller på mobiltelefon med NFC. Dette vil blant annet bety at man ikke lengre trenger spesielle reisekort eller noen form for registrering for å få lavere pris. Også turister og tilfeldig reisende får tilgang.

– Dette er også et viktig bidrag til å øke sikkerheten for sjåførene siden kontanter kan fjernes helt fra selve bussen, heter det i en prosjektbeskrivelse fra selskapet.

Verdt en kikk: Butikker skrur av NFC-betaling

Spleiselag

Flere tunge aktører er med:

Forskningsinstituttet Sintef

Kollektivselskapene AtB i Trondheim og Kolumbus i Stavanger

Valyou med mobilbasert betaling

Samport med betalingsløsninger

Av budsjettet på 33 millioner kroner bidrar kollektivselskapene med kompetanse og egeninnsats for 1 million kroner hver.

Forskningsrådet gir et tilskudd på 10,9 millioner kroner, mens de private aktørene spleiser på resten, der Four C tar halvparten.

Piloter på gang

På Tiller og ved avdelingskontoret i England er normalt sju sivilingeniører og ingeniører i sving hos Four C. Nå blir et par ekstra hoder hyret inn til prosjektet.

– Flere av oss har bakgrunn fra transportselskaper og kjenner til de problemstillingene vi nå går løs på, sier Skoglund.

Til høsten starter en pilot med såkalt passasjerflyt-analyse i Stavanger. En tilsvarende utprøving tar til i Trondheim over nyttår.

En pilot på selve den åpne billetteringsløsningen skal etter planen komme i gang tidlig i 2016, men i første omgang skal det foregå i laboratorium.

Når kalenderen viser 2017, starter utprøving av tjenesteplattformen med både passasjerflyt og billettering som demonstrasjonstjenester utpå høsten.

– Hva er behovet, etter at mobilløsninger som app-en fra Ruter har så stor suksess?

– Slike løsninger vellykkede, ja, men NFC kan fange opp de som ikke har lastet ned app-en for den aktuelle byen. Og husk at denne trådløse teknologien fungerer selv om det ikke er strøm på mobilen, poengterer Four C-sjefen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.