Åpent dokumentformat blir ISO-standard

OpenDocument Format skal bli internasjonal ISO-standard. Det ble klart denne uken.

Åpent dokumentformat blir ISO-standard

OpenDocument Format skal bli internasjonal ISO-standard. Det ble klart denne uken.

OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) kunngjorde i går sine gratulasjoner til standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization), etter at det ble klart at ISO har vedtatt å gjøre OpenDocument Format (ODF) til en internasjonal standard.

ODF ble opprinnelig utviklet av OpenOffice.org-prosjektet. Arbeidet ble så levert til industrikonsortiet OASIS, som har utviklet det videre og aksepterte det som en offisielt OASIS-standard i mai 2005. ODF er standardformat i OpenOffice.org 2.0, men fordi formatet er helt åpent, kan alle som ønsker tilby støtte for formatet i sin programvare, gjøre dette. Resultatet vil kunne bli større konkurranse og bedre valgmuligheter for brukerne, som da ikke vil være avhengige én spesiell programvare for å opprette, lese eller redigere ODF-dokumenter.

ODF støttes i dag av blant annet Koffice, Gnumeric og Abiword, i tillegg til OpenOffice.org 2.0.

    Les også:

Allerede i mai 2005 oppfordret EU-kommisjonens IDA (Interchange of Data between Administrations) Management Committee "TAC" OASIS til å sende inn standarden til en offisiell standardiseringsorganisasjon så snart arbeidet med standarden var ferdig.

Etter en seks måneder lang stemmeperiode, som ble avslutten den 1. mai i år, har ISO - i tillegg til International Electrotechnical Commission (IEC), vedtatt å godkjenne ODF som standarden ISO/IEC 26300. Godkjennelsen var enstemmig, idet enkelte land unnlot å stemme.

Det er frittstående nasjonale standardiseringsorganer som har stemmerett i ISO, hos oss Standard Norge. som var det som stemte for.

Den videre prosedyren i ISO og IEC er nå at kommentarer skal behandles, og dette kan føre til endringer i den endelige standarden, som ventes offentliggjort til høsten.

- ISOs godkjennelse av OpenDocument Format er en viktig milepæl i arbeidet med å hjelpe myndigheter med å løse det svært reelle problemet med å finne en bedre måte å bevare, få tilgang til og kontrollere sine dokumenter nå og i framtiden, sier Marino Marcich, administrerende direktør i ODF Alliance.

- Det er ingen tvil om at den brede støtten avstemningen viste, vil fungere som et springbrett for opptakelse og bruk av ODF rundt om i verden, sier Marcich.

ODF Alliance ble opprettet i mars i år for å promotere bruken av ODF. Organisasjonen har siden opprettelsen vokst fra 38 til mer enn 150 medlemmer.

Også Microsoft Office Open XML-spesifikasjon skal etter hvert vurderes av ISO/IEC. Foreløpig bearbeides den innen ECMA. Så snart den er ferdig, vil den gjennomgå den samme avstemningsprosessen som ODF.

Mer om ISOs beslutning finnes på denne siden.

Til toppen