Åpne dager på Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) til Åpen Dag.

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) til Åpen Dag.

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) kjører Åpen Dag-arrangementer i Oslo, Bergen og Stavanger. Mer informasjon er tilgjengelig på skolens nettsted. I Oslo kjøres arrangementet tirsdag og torsdag, begge dager fra kl 1600 til kl 1930. Det blir mulig å teste livet som IT-student, og IKT-Norge vil være til stede for å snakke om mulighetene på arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

Oppmerksomheten rundt IT-utdanning er merkbart stigende. Til de åpne dagene i Oslo har i overkant av 150 personer meldt seg på. NITH merker også en økning i antall henvendelser fra personer som søker informasjon om studietilbudet, både til bachelor- og masterstudier.

- Målet med å arrangere Åpen Dag er selvsagt å trekke flere nye studenter til NITH, men alle er hjertelig velkomne. Vi vil gjerne at flest mulig skal bli kjent med mulighetene som ligger i en IT-utdanning, sier markedssjef Tore B. Østensen.

NITH har også Åpen Dag ved studiestedene i Stavanger og Bergen 17. februar. Aktivitetene denne åpne dagen blir omtrent de samme i alle de tre byene NITH har studiesteder. Men det kan bli lokale overraskelser, avhengig av hva studentene og de ansatte ønsker å vise fram. Studentforeningene er aktive i kulissene.

Til toppen