Åpne dager på Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Tirsdag og torsdag denne uken inviterer Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) til Åpen Dag.

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) kjører Åpen Dag-arrangementer i Oslo, Bergen og Stavanger. Mer informasjon er tilgjengelig på skolens nettsted. I Oslo kjøres arrangementet tirsdag og torsdag, begge dager fra kl 1600 til kl 1930. Det blir mulig å teste livet som IT-student, og IKT-Norge vil være til stede for å snakke om mulighetene på arbeidsmarkedet etter endt utdanning.

Oppmerksomheten rundt IT-utdanning er merkbart stigende. Til de åpne dagene i Oslo har i overkant av 150 personer meldt seg på. NITH merker også en økning i antall henvendelser fra personer som søker informasjon om studietilbudet, både til bachelor- og masterstudier.

- Målet med å arrangere Åpen Dag er selvsagt å trekke flere nye studenter til NITH, men alle er hjertelig velkomne. Vi vil gjerne at flest mulig skal bli kjent med mulighetene som ligger i en IT-utdanning, sier markedssjef Tore B. Østensen.

NITH har også Åpen Dag ved studiestedene i Stavanger og Bergen 17. februar. Aktivitetene denne åpne dagen blir omtrent de samme i alle de tre byene NITH har studiesteder. Men det kan bli lokale overraskelser, avhengig av hva studentene og de ansatte ønsker å vise fram. Studentforeningene er aktive i kulissene.

Til toppen