KOMMENTARER

– Åpne opp Helse-Norge

Dersom de store investeringene i helseteknologi skal lykkes må vi tenke nytt, mener Shahzad Rana.

Shahzad Rana tar til orde for å åpne opp helseportalen helsenorge.no for å skape mer mangfold og mer innovasjon i helsetjenesten. Bildet er fra Rikshospitalet i Oslo.
Shahzad Rana tar til orde for å åpne opp helseportalen helsenorge.no for å skape mer mangfold og mer innovasjon i helsetjenesten. Bildet er fra Rikshospitalet i Oslo. Bilde: Ekko
9. jan. 2012 - 10:11

KOMMENTAR: Helse-Norge er i en situasjon der man investerer i fremtidige IKT-løsninger. Nasjonal kjernejournal og helsenorge.no er eksempel på prosjekter som vil ha betydning for hvordan borgere vil bruke, og ikke minst oppfatte fremtidige helsetjenester. Begge prosjektene er omfattende og viktige.

Vi har her en mulighet til å utfordre alle involverte parter, alt fra politisk nivå, de ulike faginstansene innenfor helse, IKT-bransjen og brukerne. Jeg velger å tro at vi alle har en underliggende intensjon om å gjøre det eksisterende bedre og mer tilgjengelig. Gjør vi dette ved å fortsette vår nåværende arbeidsmetode og tankesett? Tvilsomt.

Betenkelighetene

Jeg hører stadig utsagn som: Det er ikke tillatt, hva med personvernet? Hva med pasientens sikkerhet? Lovendring er krevende, altfor omfattende, involverer for mange aktører og så videre.

Shahzad Rana er national technology officer i Microsoft Norge.
Shahzad Rana er national technology officer i Microsoft Norge.

Selvfølgelig skal man debattere betenkeligheter, vi skal ikke hoppe bukk over dem. Men det betyr ikke at det eksisterende er tilfredsstillende. Vår nasjonale helsestrategi bør og kan ikke bygges på unntakene, for de finnes det minst én løsning på.

Vi må tørre å trekke hodet ut av sanden for å se på hvilke muligheter teknologien kan gi, og initiere endringene der det er nødvendig. Jeg er av den oppfatningen at endring av «det eksisterende» er helt nødvendig, og at endring er en funksjon av brukerens forventninger.

Statlig Innkjøpsprosess

Det offentlige Helse-Norge er en stor og betydningsfull innkjøper. De store teknologiprosjektene i kombinasjon med innkjøpsreglene medfører i praksis at det kun er en håndfull leverandører som er i posisjon til å delta i anbudene.

Staten på sin side må ved kjøpsøyeblikket forholde seg til hvilke «varer» som skal kjøpes, ønsket er én A til Å leverandør. I praksis tenker man «hundre prosent løsninger» som det er opp til den valgte leverandøren å tenke ut.

Jeg er av den oppfatning at innovasjon skjer i det spenningsfeltet som skapes av et mangfold. Et mangfold bestående av store og små. Der meninger brytes og dissens råder, inntil man har staket ut en retning. Helsedirektoratet kan skape en slik arena om viljen er tilstede!

Helsedirektoratet bør tenke 70-80 prosent løsning og ikke 100 prosent. Man bør tenke et rammeverk og ikke en applikasjon. Et rammeverk som skaper en markedsplass for både kommersiell- og åpen kildekode aktørene, store som små.

Innovasjon

En slik helsenorge.no-markedsplass vil åpne for et nytt og innovasjonsdrivende økosystem der både nye og eksisterende leverandører får anledning til å skape merverdibringende tjenester som borgerne kan nyttiggjøre seg.

Vi må ikke undervurdere borgernes dyktighet til å velge løsninger som er morsomme, smarte og brukervennlige, og som tilbyr en reell ekstra verdi. Helsenorge.no kan benytte seg av denne dynamikken for å skape trafikk på Helsenorge.no. «Branding» blir viktig med en slik tankegang.

De store IKT-leverandørene er i posisjon med nødvendig kompetanse og økonomisk tyngde til å lage et slikt rammeverk. Dette rammeverket inviterer mylderet av norske små og store IKT-bedrifter til å tenke nytt.

Markedsplassen helsenorge.no

Helsedirektoratet antar et redaktøransvar for private aktørers tjenester – app-er. Tjenestene må tilfredsstille definerte krav til brukermedvirkning, autentisering, autorisering, kryptering med mer for å godkjennes. Når de tilfredsstiller disse vil det være sluttbrukeren selv som er ansvarlig.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess

En slik markedsplass skal selvfølgelig ivareta personvern og sikkerhet, noe som er helt avgjørende for suksessen og tilliten hos brukeren.

Produsenter av tjenester på Helsenorge.no:

- Helsedirektoratet –

Helsenorge.no representerer de samlede digitale tjenestene fra Helse-Norge. Tjenesteutvikling på rammeverket er drevet av forvaltningens og sektorens strategier. Helsedirektoratets sine prioriteringer medfører offentlige anskaffelser med eller uten dialogprosesser.

- Private leverandører –

Deltar i offentlige anskaffelser av tjenester til Helsenorge.no, men kan også utvikle tjenester på og utenfor Helsenorge.no (en Helsedirektoratets App-Store) som benytter seg av informasjon fra Helsenorge.no, og som i fremtiden kan publisere informasjon til Helsenorge.no.

Åpne helsedata

En slik åpen markedsplass fordrer at helsetjenestene gjør sine data tilgjengelig. Dette kan være adressedata, generisk innhold, kvalitetsdata, økonomi-/produksjonsdata, m.m. Men hovedpoenget er at slike data må defineres som «public domain» og være tilgjengelig i standardiserte grensesnitt.

Dette vil kreve at datagrunnlaget må være av høy kvalitet og må distribueres i standardiserte formater - så tett opp til sanntid som mulig.

Konseptskisse – Tjenestebuss og økosystem rundt Helsenorge.no

Quo Vadis?

Tanken om en slik markedsplass er krevende og utfordrende. Men, jeg tror det er nødvendig. Jeg er overbevist om at det som i utgangspunktet startet med et 70-80 prosent rammeverk vil bli komplimentert langt utover hva vi i dag klarer å tenke oss til. Dette utfordrer mange nye aktører, store som små, til å tenke helse. Det skaper også nye forretningsmodeller og helsetjenester.

Jeg er overbevist om at vi i felleskap vil finne gode løsninger for å ivareta borgerens sikkerhet og personvern.

Helse-Norge vil i en slik prosess blir tvunget til å tenke samhandling på tvers av kommunale, regionale og statlige tjenestegrenser. Det vil blant annet kreve åpenhet, transparente prosesser og modernisering av dagens arbeidsprosesser. På en annen side kan dette bli en referansemodell for andre direktorater og departementer.

Jeg tror bransjen og borgerne er moden for en slik tanke. Spørsmålet blir følgelig: Er Helsedirektoratet det?

Shahzad Rana er national technology officer i Microsoft Norge. Denne kommentaren ble først publisert på Helsenorge beta.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.