Åpner for å strømme norske bøker

Ny avtale mellom forleggere og bokhandlere vektlegger e-bøker.

Åpner for å strømme norske bøker
Ny bokavtale åpner for billigversjon av e-bøker og strømming av både frontlist og backlist. Bilde: All Over Press

I dag meldte Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen at det har inngått en ny bokavtale. Avtalen og oversendelsesbrevet til Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er publisert på denne siden: Enighet om ny bokavtale.

I oversendelsesbrevet heter det at partene har etterkommet føringene lagt i møte med regjeringen i fjor høst, blant dem at e-bokens utvikling må sikres.

Avtalen gjelder alle bøker, uavhengig om de utgis på papir, som fil med tekst eller som lydbok.

Det sentrale i avtalen er fastpris på nye bøker. Forlaget fastsetter en utsalgspris som skal gjelde i utgivelsesåret og fram til og med 30. april året etter. Fastprisperioden kan forlenges, men bare for «særlig ressurskrevende utgivelser». Bestemmelser i avtalen verner mot ulike måter å omgå fastprisen på.

Nytt i avtalen er en billigordning for e-bøker.

En tittel kan lanseres i pocketutgave – med lavere pris – i fastprisperioden. Ifølge avtalen skal fastprisen på tittelens e-bokvariant også opphøre.

– Dette er den viktigste forbedringen i forhold til dagens avtale, at vi får en billigordning også for e-boken, sier Kristenn Einarsson, leder i Forleggerforeningen, til digi.no.

Han sier dette er et avgjørende tiltak fra bransjens side for å sikre at bøker behandles likt, uavhengig av format.

Bokavtalen løser ikke det politiske problemet med merverdiavgift på e-bøker men ikke på papir. Dette er noe regjeringen har ansvaret for.

Dagens praksis er at e-bøker prises så lavt fra forlagenes side at merverdiavgiften ikke gjør dem dyrere enn papirbøker. Partene venter at denne praksisen fortsetter. Fratrukket merverdiavgiften er prisforskjellen mellom e-bøker og papirbøker større i Norge enn i land uten særskilte avgifter på e-bøker.

En annen nyhet i bokavtalen er at den åpner for kommersielle strømmetjenester.

I dag tilbyr Nasjonalbiblioteket en gratis strømmetjeneste begrenset til norske IP-adresser, Bokhylla.no, der i underkant av 160 000 utgåtte norske bøker er tilgjengelig i fulltekst.

Einarsson forteller at kommersielle bokstrømmetjenester i andre land stort sett begrenser seg til «backlist», det vil si bøker hvis utgivelsesdato ligger så langt tilbake i tid at de ikke lenger ville vært omfattet av en fastprisordning.

– I Norge inngår eventuelle strømmetjenester i det gjeldende avtaleverket mellom forfattere og forlag. Det innebærer at det er fritt fram å legge titler utenfor fastprisordningen inn i en strømmetjeneste.

Bokavtalen går et skritt videre, ved å gjøre det mulig også å legge fastprisbøker inn i en strømmetjeneste, eller «digital abonnementstjeneste» som det heter i avtalen. Paragrafen har denne formuleringen:

– For bøker som ikke lenger er bundet av fastpris er det ingen regulering for utforming av digitale abonnementstjenester. For bøker bundet av fastpris kan ikke salgsverdien av nedlastede eller leste bøker i en periode overstige prisen kunden betaler for den samme perioden.

Einarsson forklarer dette slik:

– Dette gjør det mulig å legge fastprisbøker inn i en strømmetjeneste, slik at tjenesten blir mer attraktiv for leseren. Det kan tenkes flere modeller. Jeg skal gi et eksempel. La oss si at tjenesten tilbyr fri tilgang til titler utenfor fastprisordningen for 99 kroner per måned, og at snittprisen på en bok underlagt fastpris er 220 kroner. Da vil tjenesten kunne tilby lesing av et ubegrenset antall titler uten fastpris og én tittel med fastpris, til 220 + 99 kroner, det vil si 319 kroner, per måned. Bare for å illustrere tankegangen vår.

Ifølge Einarsson er strømmetjenester primært konstruert med tanke på å tilgjengeliggjøre «backlist»-bøker. Det er, så vidt han vet, ennå ingen modell på «frontlist strømmetilbud» i verden i dag.

Les mer om: