Åpner for flere mobilfrekvenser

I løpet av ti år skal det frigjøres et større frekvensspekter for tredje generasjon mobiltelefoni enn det som skal tildeles til høsten. Dette kan åpne for nye mobillisenser.

I løpet av ti år skal det frigjøres et større frekvensspekter for tredje generasjon mobiltelefoni enn det som skal tildeles til høsten. Dette kan åpne for nye mobillisenser.

Det er hovedresultatet fra World Radiocommunication Concerense (WRC) sitt møte i Istanbul som ble avsluttet tidligere i juni og samlet 2500 frekvensplanleggere fra 148 land. Beslutningen om i løpet av 2010 å frigjøre et større antall mobilfrekvenser for tredje generasjon mobiltelefoni enn det som skal tildeles i de fleste europeiske land det neste halvannet år, kan få konsekvenser for fremtidens mobiltelefoni. For beslutningen kan, om de enkelte nasjoner ønsker det, åpne for minst like mange nye mobillisenser som det som nå skal tildeles. Alternativt kan eksisterende aktører få tildelt nye frekvenser.

Seniorrådgiver i Post og teletilsynet, Knut Smaaland, sier til digi.no at WRC er en traktatkonferanse, noe som gjør at landene som har knyttet seg til konferansen er bundet av vedtakene.

Dette gjør at alle medlemsnasjonene i WRC vil måtte frigjøre mobilfrekvenser som tilsvarer 160 MHZ. Til sammenligning skal det tildeles 140 MHz i Norge i høst form av fire mobillisenser.

Smaaland sier til digi.no at det blir opp til hvert enkelt lands egne myndigheter hva de skal bruke de frigjorte frekvensene til, men at de er avsatt til ITU-2000, som er den internasjonale teleuniuonens betegnelse på tredje generasjon mobiltelefoni.

- De første frekvensblokkene skal frigjøres i 2006, mens alle skal være frigjort i 2010, noe som gjør at alle medlemsnasjonene har forholdsvis god tid på seg til å bestemme hva de skal disponere frekvensene til, sier han.

Konkret er det frekvensbåndet 2500-2690 MHz som nå skal brukes til tredje generasjon mobiltelefoni. Og allerede er det bestemt å starte arbeidet med fjerde generasjon mobiltelefoni, G4, som er digital mobiltelefoni i kombinasjon med satellitt.

WPC har også tildelt flere nye frekvensbånd til satellittnavigasjon og dermed blir det mulig for GPS å tilby mer nøyaktig posisjonering for sivile brukere. Spesielt innen luftfarten vil dette få stor betydning.

Dessuten har det europeiske overvåkingssystemet Galileo, som er en konkurrent til GPS, fått tildelt frekvenser.

Til toppen