Åpner for gratis hjemmebruk av jobbens datautstyr

Norske skattemyndigheter ønsker å hjelpe norske arbeidstakere som vil bruke datautstyr til hjemmearbeid. Derfor kommer verken tjenestebruk eller privat bruk i huset ditt til å bli skattlagt.

Norske skattemyndigheter ønsker å hjelpe norske arbeidstakere som vil bruke datautstyr til hjemmearbeid. Derfor kommer verken tjenestebruk eller privat bruk i huset ditt til å bli skattlagt.

Dagsavisen skriver at Skattedirektoratet ønsker å gjøre et unntak fra Skatteloven og glemme skattlegging av arbeidsgiverens datautstyr som de ansatte har på hjemlån.

Unntaket gjelder imidlertid kun ved lån og har arbeidstakeren forpliktet seg til å kjøpe utstyret etter hvert, regnes personen som eier fra første dag og skattlegges i form av lønnsskatt.

Hittil har all bruk av jobbens datautstyr vært regnet som skattbar inntekt som skulle rapporteres inn. Hovedregelen er at man må betale skatt av alle ytelser som den ansatte mottar fra sin overordnede.

Unntaket gjelder like mye for vikarer og deltidsansatte og er du sykemeldt eller i permisjon, er det minst like stor grunn for at man skal kunne dra nytte av gratis utstyr i hjemmet - for å holde seg ajour med det som foregår. Privat bruk, inkludert surfing på web og e-post, regnes også som øvelsesbruk og faller derfor innenfor fritaket.

Både programvare, internettabonnement, modem og installering av ISDN-linje kan installeres/benyttes skattefritt, mens mobiltelefon med modem fortsetter å være skattlagt.

Det stilles imidlertid krav til at hjemmearbeidet må føre til resultater; "utlånet må resultere i leveranser av tekster, beregninger, tegninger, og andre maskinelle produkter fra arbeidstaker til arbeidsgiver", skriver Dagsavisen i sin beskrivelse av saken.

Det innebærer at arbeidsgiveren berettiget kan stille krav til sine hjemmeansatte, men gir ikke innsyn i hvordan skattemyndighetene selv kan tenke seg å følge opp at arbeidet faktisk blir gjort på hjemmebane.

Til toppen