Åpner for IT-innvandring

USA forsøker i en håndvending - rettere sagt 96 håndsopprekkinger - å fordoble antallet "IT-invandrere" til landet.

USA forsøker i en håndvending - rettere sagt 96 håndsopprekkinger - å fordoble antallet "IT-invandrere" til landet.

Amerikanerne har lenge hatt et problem med å få tak i nok arbeidskraft innen IT, men nå kan det se ut som om de har klart å bli enige om en løsning som, om ikke annet, demper problemet.

Det har i en god stund vært en politisk drakamp for å få tak i mer arbeidskraft uten å diskriminere andre innflyttere. I går løste problemet seg ved en avstemning i senatet. Der fikk ble det vedtatt å øke "IT-visaene" i et antall på 80.000. Forslaget ble godtatt med 96 stemmer av 97 mulige.

Dermed er det åpnet for 196.000 "IT-visa" årlig i stedet for dagens nivå på 80.000. Dersom gårsdagens avstemming ikke hadde gått i favør av doblingsforslaget, ville antallet "IT-visa" ha falt til 65.000.

Nå er ikke avstemmingen endelig, men det er i det minste vedtatt at senatet vil legge forslaget frem for presidenten. Det har dog blitt nevnt tidligere at presidenten mulig vil nedlegge veto mot forslaget med mindre økningen av såkalte H1-B-visa ikke også innebærer flere visa for meksikanske grenseflyktninger. Det har også vært nevnt at det fremdeles ikke vil bli innført noen forskjellsbehandling, og at innehavere av H1-B-visum ikke vil prioriteres fremfor andre når visumet skal fornyes, selv om dette kan medføre en "flukt" av IT-folk.

Senatet har også diskutert mulige løsninger som å gjøre det lettere for IT-folk å få permanent oppholdstillatelse, samt å bruke mer ressurser på å utdanne amerikanske statsborgere.

- Det kortsiktige problemet er hvordan vi skal fylle de viktigste stillingene slik at vi ikke mister konkurranseevnen i forhold til utenlandske utfordrere, eller slik at amerikanske firmaer må flytte utenlands der de kvalifiserte arbeiderne befinner seg, sier senator Spencer Abraham til Reuters.

Til toppen