Åpner for kamp om webstandard

Microsoft med eget forslag for webbasert sanntidskommunikasjon.

Åpner for kamp om webstandard
Diagrammet viser hovedtrekkene i hvordan Microsoft ser for seg at sanntids leverings av mediestrømmer skal kunne utveksles mellom nettlersere. Bilde: Microsoft

Det har i flere måneder vært kjent at Microsoft planlegger en webbasert Skype-klient, men selskapet har tidligere sagt lite om hvordan denne skal fungere. Nå er dette langt mer klart, etter at selskapet i forrige uke offentliggjorde et spesifikasjonsutkast for web- og P2P-basert sanntidskommunikasjon mellom nettlesere, «Customizable, Ubiquitous Real Time Communication over the Web» (CU-RTC-Web).

Webteknologier blir sjelden utbredt dersom de ikke standardiseres hos et standardiseringsorgan, og da i særlig grad W3C. Derfor har Microsoft overrakt CU-RTC-Web-spesifikasjonen til W3Cs WebRTC-arbeidsgruppe, som allerede er i full gang med å forfatte den allerede mye omtalte WebRTC-spesifikasjonen. Denne skal beskrive omtrent samme funksjonalitet som Microsofts forslag, men er dessuten allerede i ferd med å bli implementert i flere nettlesere, inkludert Chrome, Firefox og Opera. Microsoft har tilsynelatende ikke deltatt i WebRTC-arbeidet før nå.

I et blogginnlegg skriver en rekke representanter for Microsoft at WebRTC-utkastet er en brukbar start på realiseringen av Web RTC-visjonen, men at utkastet ikke tilfredsstiller en rekke krav som er nevnt i innlegget.

Spesielt mener Microsoft at WebRTC-utkastet ikke kan brukes over alt fordi det ikke viser noen til til å tilby virkelig operabilitet med eksisterende VoIP- og mobiltelefoner, i tillegg til støtte for klienter som befinner seg bak brannmurer og på tvers av rutere.

– [...] i stedet fokuseres det på videokommunikasjon mellom nettlesere under ideelle forhold, skriver Microsoft, som mener at standarden må utstyre utviklere med muligheten til å implementere alle scenarier, og de som man ennå ikke har tenkt på.

Selskapet mener også at dagens WebRTC-utkast er dårlig tilpasset sentrale webprinsipper, spesielt det at den ikke er tilstandsløs, men i stedet i stor grad er basert på arven til SIP-teknologi (Session Initiation Protocol).

Spørsmålet er hva Microsoft forsøker å oppnå med å levere et nytt forslag til spesifikasjonen, i stedet for bare å melde seg inn i arbeidsgruppen og å påvirke spesifikasjonsarbeidet fra innsiden. Det nye forslaget vil utvilsomt forsinke den allerede løpende standardiseringsprosessen og kan – i alle fall midlertidig – bidra til utsettelse av den videre implementering av det opprinnelige WebRTC-utkastet i konkurrentenes nettlesere.

Hadde Microsofts nettleser fortsatt hatt en like dominerende posisjon som for en del år siden, kunne selskapet i stor grad ha diktert hvilke webteknologier som kunne brukes i praksis av nettsteder. Men slik er ikke situasjonen lenger. Selskapet har i de siste årene sagt gjentatte ganger at Internet Explorer skal støtte etablerte webstandarder fullt ut. Det bør innebære at Microsoft implementerer den endelige WebRTC-standarden når den en foreligger, uavhengig av om det er basert på Microsofts forslag, det opprinnelige forslaget eller en mellomting mellom disse.

    Les også:

Les mer om: