Åpner for norske domenepirater

De kommende regelendringene for norske Internett-navn åpner opp for domenepirater. Det finnes ingen egne lover som truer piratene, noe som vil føre til kostbare rettssaker.

De kommende regelendringene for norske Internett-navn åpner opp for domenepirater. Det finnes ingen egne lover som truer piratene, noe som vil føre til kostbare rettssaker.

Hittil har et av verdens strengeste regelverk for registrering av domenenavn holdt såkalte domenepirater bort fra det norske Internettet. Frem til januar kan du bare registere et selskapsnavn som Internett-navn, så lenge selskapsnavnet står i Brønnøysund-registeret. Dette har sikret at dersom du taster freia.no kommer du til sjokoladefabrikken Freia og ikke en pornoside eller annet "irrelevant stoff", noe som ofte skjer med ".com"-adresser.

Men etter tungt påtrykk fra Internett-bransjen og næringslivet generelt, har Norid varslet en dramatisk omlegging i regelverket. Trolig allerede fra 1. januar vil du kunne registere opp til femten navn med .no-endelse så fremt du har en selskapsadresse i Brønnøysund-registeret.

Men Norid har ikke apparat til - eller planer om - å sjekke at du har rettighetene til navnene du registerer. Kommer du før Freia, kan du dermed registere for eksempel www.kvikklunsj.no. Dette åpner - i dette tilfellet bokstavelig talt - for fristende muligheter. I tillegg til piratproblemer, vil det trolig oppstå trafikkork hos Norid i januar.
Se også:
- Markedet ser ut til å prioritere flere domenenavn, og da må man aksepterer et visst domenepirat-problem, sier Hilde Thunem hos Norid til digi.no. - Vi vet ikke hvor stort problemet vil bli, men vi vil alltid kunne spore opp eieren av en adresse. Dette har vært et problem i USA, forteller Thunem.

I USA har man hatt fri domeneregistering i mange år, men stopper nå trolig pirat-problemet med en ny spesiallov med en strafferamme på 100.000 dollar (rundt 780.000 kroner).
Les hvordan USA stopper domenepirater:
Men her i Norge vil mangel på klare lover trolig kunne friste pirater som ønsker å presse større selskaper for penger. For en ringerunde digi.no har gjennomført i det juridiske miljøet, avslører stor usikkerhet rundt problemet.


- Norge har ingen lover som eksplisitt skal avskrekke domenepirater. Tar noen ditt merkenavn må du selv anlegge en sivil rettssak, noe som er dyrt og ofte tar lang tid, sier Olav Torvund, professor i rettsinformatikk ved Universitet i Oslo til digi.no.

Forbrukerombudet forvalter Markedsføringsloven, men juridisk rådgiver Bente Øverli sier de foreløpig ikke prioriterer domenestrider og har dessuten ikke myndighet til å dele ut bøter eller fengselsstraff. Heller ikke i Justisdepartementet kjenner de til noe lovverk som skulle kunne avskrekke domenepirater.

- Først kunne du registrere alle slags domenenavn og så ble Norid for strenge. Når de nå slipper helt opp igjen blir det som å kjøre i grøfta på den andre siden, mener Torvund.

Torvund skisserer en løsning som han mener vil forhindre de fleste problemene:

- Norid bør forlange kopi av registrering på varemerke/tjenestemerke du vil registrere som Internett-navn. Dette burde ikke være så tidkrevende - Norid sitter på et tungt ansvar, sier Torvund til digi.no.

Til toppen