Åpner for nye prosessorer på gamle hovedkort

Med et enkelt overgangsstykke kan du nå kjøre nye Athlon XP-prosessorer på hovedkort som i utgangspunktet ikke støtter så høye klokkehastigheter. Lignende løsninger finnes også for Intel-prosessorer.

Med et enkelt overgangsstykke kan du nå kjøre nye Athlon XP-prosessorer på hovedkort som i utgangspunktet ikke støtter så høye klokkehastigheter. Lignende løsninger finnes også for Intel-prosessorer.

Eldre hovedkort for AMDs Athlon-prosessorer støtter ikke dagens hastigheter på forsidebussen på opptil 400 MHz, noe som kreves for å utnytte de raskeste prosessorene fullt ut. Klokken prosessorens operasjonshastighet bygger på, holde halvparten av den frekvensen forsidebussen opererer med. Den raskeste Athlon XP-prosessoren, 3200+, har en intern klokkehastighet på 2200 MHz, altså 11 ganger raskere enn klokkehastigheten på de nyeste hovedkortene. De eldste Athlon-hovedkortene tilbyr derimot ikke høyere klokkefrekvens enn 100 MHz.

Så lenge de gamle hovedkortene er utstyrt med 462-pinnersutgaven av Socket A-grensesnittet, er det vanligvis ikke noe problem å få de nye Athlon XP-prosessorene til å fungere. Men å få dem til å operere med det oppgitt hastigheten kan man normalt bare glemme, fordi busshastigheten på de gamle hovedkortene er så lav, men også fordi frekvensmultiplikatoren i prosessoren gjerne er låst. På en hovedkort som leverer en klokkefrekvens på 100 MHz til prosessoren, vil den raskeste Athlon XP-brikken bare operere med en klokkehastighet på 1100 MHz, siden multiplikatoren er låst til 11x.

Det er måter å omgå dette på. Man kan enten koble sammen to pinner på undersiden av prosessoren eller å forbinde et antall "broer" på toppen av brikken, for å låse opp multiplikatoren slik at den kan endres. Men ikke alle er villige til å gjøre slike inngrep, som helt klart vil ha betydning for garantien AMD gir.

Men det finnes også en annen løsning. Selskapet Upgradeware Technology har kommet med et produkt som kalles XP-TMC, som en frekvensmultiplikator man kan plassere mellom sokkelen på hovedkortet og selve prosessoren.

Ved hjelp av XP-TMC vil man uten inngrep på selve prosessoren kunne styre frekvensmultiplikatoren ved hjelp av små brytere. XP-TMC kan multiplisere klokkehastigheten fra hovedkort med mellom 5 og 24x. Dette betyr at et gammelt hovedkort som leverer et 100 MHz klokkesignal til prosessoren, vil kunne drive en Athlon XP-brikke (og faktisk også Athlon MP) som opererer med en klokkehastighet på 2400 MHz. Så raske brikker finnes ikke ennå, slik at litt overklokking av prosessoren også kan være mulig.

Tom's Hardware Guide har nylig testet denne løsningen og skriver at det er en god løsning for brukere som ønsker å oppgradere prosessoren uten å ønske eller å ha muligheten til å bytte hovedkort.

Visse ulemper er det likevel, framfor å bytte til et nytt hovedkort. En ting er ytelsen. Lavere hastighet på forsidebussen påvirker blant annet ytelsen til minnet, men dette gjelder selvfølgelig bare hvis du har minne som støtter de raskeste busshastighetene.

En annen ting er at det alltid er litt risikabelt å gjøre endringer i maskinvaren. Tom's Hardware Guide skriver at det kan være litt vanskelig å plassere prosessoren i sokkelen til XP-TMC, fordi man må holde brikken helt rett hele tiden for at pinner ikke skal bøye seg. På hovedkortet er sokkelen (ZIF - Zero Insertion Force) utstyrt med en spesiell arm som gjør denne jobben for deg.

Økonomisk kan du nok spare noen kroner i forhold til å bytte hovedkort. Svenske Databyggarna (vi vet ikke om noen norsk forhandler) selger XP-TMC for omtrent 300 svenske kroner. Så selv om du får svært gode hovedkort fra 500-600 kroner i dag, kan du kanskje spare noen hundrelapper på å benytte XP-TMC. Mer aktuelt er det kanskje for de med en PC hvor hovedkortet ikke lar seg bytte ut. Selv om de fleste PC-leverandører i dag bruker standardkomponenter i PC-ene, finnes det fortsatt PCer hvor hovedkortet er spesialtilpasset kabinettet. Så med mindre prosessoren er loddet fast, bør det kunne la seg gjøre benytte XP-TMC for å sette inn en raskere utgave.

Upgradeware Technology har også tilsvarende løsninger for Intel-baserte systemer. Intel har gjennom tiden endret prosessorgrensesnittet på hovedkortene flere ganger, slik at de nyere prosessorene ikke vil passe på de eldre hovedkortene. Også i mange Intel-prosessorer er frekvensmultiplikatoren låst, noe som begrenser hastigheten til prosessoren på hovedkort med lav busshastighet.

Løsningene fra Upgradeware Technology løser begge disse problemene ved at de i tillegg til å tilby endre multiplikatoren, også fungerer som overganger mellom to ulike prosessorgrensesnitt, fra Slot 1 til Socket 370, fra Socket 423 til Socket 478, samt fra Socket 370 FC-PGA til Socket 370 FC-PGA2.

Også disse produktene selges hos Databyggarna for mellom 260 og 420 svenske kroner.

Til toppen