Åpner for Opera Mobile på iOS

Opera Softwares overgang til WebKit er trist, men kanskje også helt nødvendig.

Åpner for Opera Mobile på iOS
Ett av målene for Opera Softwares overgang til WebKit er trolig å kunne levere Opera Mobile til iPhone og iPad. Bilde: digi,no

Opera Software kunngjorde i dag at selskapets framtidige nettlesere i stor grad vil baseres på åpen kildekode-prosjektene WebKit, V8 og Chromium, i stedet for selskapets egenutviklede renderingmotor, Presto, JavaScript-motoren Carakan og tilhørende brukergrensesnitt.

Nøyaktig hva som er bakgrunnen for beslutningen, er uklart. Men det er liten tvil om at det er ressurskrevende å utvikle en nettleser fra bunnen på en tid hvor webfunksjonaliteten er i kraftig vekst. For Opera Software har en web basert på åpne standarder alltid vært svært viktig. Kanskje mener Opera Software at selskapet vil få mer igjen ved å bruke ressurser på å påvirke den videre utviklingen av særlig WebKit, enn å spikke videre Presto.

Opera Software nettlesere har ifølge selskapet passert 300 millioner brukere. En stor andel av disse bruker mobilutgave av Opera. I dagens kunngjøring opplyser administrerende direktør Lars Boilesen at selskapet nå i større grad vil sikre mot smartmobilmarkedet. Det er ganske åpenbart at selskapet nå vil øke sin tilstedeværende på Apples iOS-plattform. Det er kun mulig å tilby en fullspekket nettleser til iOS med WebKit som renderingmotor. Google tilbyr allerede Chrome for iOS på tilsvarende måte, men Apple tillater ikke andre at tredjepartsapplikasjoner i iOS bruker andre JavaScript-motorer enn den som tilbys via UIWebView.

Dominans

WebKit har allerede en veldig sterk posisjon som nettlesermotor i mobilmarkedet, siden nettlesere basert på denne er standard i både Android og iOS. Dette har dessverre ført til en situasjon hvor mange utviklere har laget mobiltilpassede webløsninger som kun fungerer skikkelig i WebKit-baserte nettlesere. Dette er en situasjon som minner om den som oppstod da Internet Explorer ble for dominerende rundt år 2000. Mange lagde da webløsninger som kun fungerte i Microsofts nettleser. For sterk dominans av WebKit-baserte nettlesere kan lede til en tilsvarende situasjon, noe Microsoft ironisk nok har advart mot.

Opera Software nok også fått føle dette, og det kan ha vært en medvirkende årsak til overgangen til nettopp WebKit. Men resultatet kan i verste fall bli at Internet Explorer og Firefox i enda mindre grad vil støttes i mobiltilpassede webløsninger.

Særpreg?

For Opera Software kan det være mye å tjene på å velge åpen kildekode-baserte komponenter, men særlig nyheten om at kommende Opera-nettlesere skal bygge på Chromium, var virkelig overraskende. Det finnes riktignok andre nettlesere enn Google Chrome som bygger på de samme rammeverkene, en oversikt finnes her. Men det er vanskelig å se for seg hva Opera Software vil tilby av egen funksjonalitet som kan bidra til skape mer interesse for nettleseren enn det som er tilfellet for dagens Opera-versjoner. Selskapet har garantert en plan for dette. Men foreløpig holdes kortene tett.

Fortsatt norsk?

Opera er trolig det mest kjente og mest brukte norske IT-produktet noen sinne. Spørsmålet er om Opera lenger vil oppfattes som like norsk når de grunnleggende komponentene er laget i prosjekter som i stor grad ledes av amerikanske giganter som Apple og Google. Men det er ikke sikkert det er noe mål for Opera Software at Opera skal være norsk. Kanskje ikke så mange bryr seg uansett. Produktet tilbys jo globalt, og det er ikke i Norge av Opera har størst markedsandel.

Uansett måtte nok Opera Software gjøre ett eller annet dramatisk for å kunne ta det neste steget videre. Jeg mistenker likevel at denne avgjørelsen er temmelig omstridt i selskapet, ikke minst blant de som har vært tilknyttet selskapet i lang tid.

    Les også:

Les mer om: