Åpner forvaltningen for elektronisk ID

Fornyingsministeren lover fortgang i arbeidet med å forenkle bruken av offentlig tjenester på nett.

Fornyingsministeren lover fortgang i arbeidet med å forenkle bruken av offentlig tjenester på nett.

Oslo (NTB): Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) lover fortgang i arbeidet med å forenkle bruken av offentlig tjenester på nett. En personlig e-signatur som kan brukes overalt, er målet.

Høyres stortingsrepresentant Trond Helleland etterlyste større tempo da han tok opp saken i en interpellasjonsdebatt i Stortinget torsdag. Han viste til Danmark, der 170 etater, bedrifter og frivillige organisasjoner godtar samme personlige underskrift på nettet.

- Over en million dansker har sin personlige e-signatur som gjør at de kan kommunisere med det offentlige 24 timer i døgnet. Alle danske kommuner er i samme nettverk og godtar samme ID. Når danskene har klart det, hvorfor henger vi etter i Norge, ville Helleland vite.

Grande Røys opplyste at regjeringen har besluttet å opprette en offentlig infrastruktur, et såkalt samtrafikknav, for elektronisk ID.

- Dette betyr at vi i framtiden kan bruke samme elektroniske signatur på flere offentlig nettjenester. Systemet blir mer avansert enn dagens, og pinkodekaoset går mot slutten, lovet fornyingsministeren.

I Norge er skatteetaten kommet langt på dette feltet, blant annet med innlevering av selvangivelse på nett ved bruk av en pinkode som er personlig. Men denne koden går altså ikke ved bruk av andre offentlige tjenester.

- Et nytt system er komplisert og skal både håndtere og verifisere brukere. Det nye IT-direktoratet har fått i oppdrag å etablere samtrafikknavnet innen utgangen av året, opplyste Grande Røys.

    Les også:

Til toppen