Åpner landsdekkende og lynraskt Internet2

Forskere og studenter i USA kan snart ta i bruk helt nye muligheter med et nybygd Internet2.

Åpner landsdekkende og lynraskt Internet2

Forskere og studenter i USA kan snart ta i bruk helt nye muligheter med et nybygd Internet2.

Enkelte nettbrukere har større behov enn andre. Mens dagens Internett er mer enn tilstrekkelig for de fleste, har andre behov som langt overgår det som er mulig med dagens allmenne tilbud. Dette gjelder ikke minst forskningsinstitusjoner.

I USA har en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner gått sammen om å lage et alternativt, landsdekkende nettverk som åpner for funksjonalitet som ikke er mulig i det vanlige Internett. Dette kalles Internet2.

Arbeidet med Internet2 startet opp allerede i 1996.

    Les også:

I går kunngjorde Internet2-fellesskapet at utbyggingen av en ny, landsdekkende Internet2-infrastruktur nå er ferdig. I første omgang har nettverket en kapasitet på 100 Gbit/s i hele nettet, men også helt nye egenskaper for å tilby båndbredde etter behov.

I tillegg til å benytte ytelsesforbedrende nettverksteknologier som IPv6 og multicast, støtter den nye infrastruturen en ny Dynamic Circuit Network (DCN). Fra og med januar 2008 vil forskere kunne be om å få levert en opptil 10 Gbit/s dedikert båndbredde. Det skal også være mulig å få satt opp langsiktige, dedikerte punkt-til-punkt-kretser med inntil 10 Gbit/s båndbredde med separate bølgelengder, som en del av Internet2-organisasjonens WaveCo-tjeneste.

Innenfor et nettverkssegment kan det da settes opp ti slike punkt-til-punkt-forbindelser, men dette er en foreløpig grense. Ifølge Internet2-fellesskapet kan dette skaleres til 20, 40, 100 eller andre flere bølgelengder, alt etter hva fellesskapet krever. Det jobbes nå med på sikt å øke båndbredden på disse dedikerte forbindelse til 40 og 100 Gbit/s.

- Akkurat som du skrur på lyset eller åpner en vannkran, ser vi for oss en framtid hvor blant annet forskere, vitenskapsmenn, lærere og artister vil kunne skru på en høykapasitets nettverksforbindelser hvor og når de måtte trenge den, sier Rick Summerhill, teknologisjef for Internet2 i en pressemelding.

Sentralt i den nye infrastruturen er CoreDirector Multiservice Switch fra Ciena og rutere av typen Juniper T640.

Til toppen