Åpner skandinavisk ringstruktur

Scandinavian Ring er Telias våpen for å skaffe seg kontrakter med teleoperatører som trenger fiberkapasitet mellom fem av de største nordiske byene. Allerede nå er prosjektet lønnsomt.

Scandinavian Ring er Telias våpen for å skaffe seg kontrakter med teleoperatører som trenger fiberkapasitet mellom fem av de største nordiske byene. Allerede nå er prosjektet lønnsomt.

Fibernettet er etablert av Telia International Carrier som er et av verdens største carrierselskap. Den skandinaviske ringen knytter København, Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmø sammen etter halvannet års anleggsarbeid.

Fra starten er det ni teleselskap som distribuerer sine telesignaler via fibernettet, som sikrer at selskapet allerede er lønnsomt.

Det skandinaviske nettet er en del av Telias internasjonale telenett Viking Network som både består av eget nett og kapasitet som Telia har byttet til seg fra andre fiberoperatører.

Nytilsatt konsernsjef for Telia International Carrier, etter Marianne Nivert som nå er blitt Telias konsernsjef, Lars Rydin, sier det er avgjørende å være først med et eget nett på hjemmebane for en ledende carrier i Europa.

Det er Lucent som har vært Telias underleverandør til det skandinaviske nettet, men selskapene skal også samarbeide om ytterligere utbygging i Europa og USA.

Til toppen