Åpner Vista-kjernen for konkurrentene

Microsoft sier de har endret Vista i samsvar med kravene som EU-kommisjonen har stilt.

Microsoft sier de har endret Vista i samsvar med kravene som EU-kommisjonen har stilt.

Microsoft sa fredag at de har gjort endringer i Vista, den kommende etterfølgeren til Windows, for å etterkomme krav fra EU-kommisjonen.

Endringer gjelder på tre områder: sikkerhet, filformater og søk. Vista inneholder ny funksjonalitet på disse områdene, og EU-kommisjonen var redd for at denne pakkeløsningen ville hindre spesialister innen disse feltene fra å kunne konkurrere. EUs lovverk forbyr å bruke ett monopol, for eksempel innen operativsystemer til PC, som utgangspunkt for å prøve å skaffe seg hegemoni innen andre områder, for eksempel sikkerhetsløsninger for PC.

Ifølge uttalelser fra Microsofts juridiske direktør Brad Smith, signaliserte kommisjonen sine innvendinger i mars. De siste månedene har det vært en «konstruktiv dialog», der kommisjonen har klargjort hvilke grenser som Microsoft må forholde seg til når selskapet utvider funksjonaliteten i Windows.

Den viktigste endringen er at Microsoft har gitt etter for kravet fra leverandører av løsninger innen IT-sikkerhet, om at også de må få tilgang til kjernen i 64 biters-utgavene av Vista, slik de har de i 32 biters Windows i dag og vil få de i 32 biters Vista. Her har særlig Symantec og McAfee engasjert seg høylydt, men også Cisco, og analyseselskapet Gartner, har signalisert at det var mest hensiktsmessig, av hensyn til den allmenne IT-sikkerheten, å gi «betrodde tredjepartsleverandører» tilgangen til Vista-kjernen.

Microsofts opprinnelige idé var å bruke en egen ny teknologi, PatchGuard, til å verne kjernen mot alle forsøk fra annen programvare på å komme seg inn til Vistas kjerne. Dette skulle være en viktig ny sikkerhetsfunksjon. Symantec og McAfee mente det samtidig gjorde flere av deres produkter ute av stand til å fungere korrekt.

    Les også:

Endringen innen søk innebærer at Microsoft ikke automatisk innstiller for eksempel nettleseren Internet Explorer eller Office-programmene på sin egen søketjeneste, men presenterer dem slik at det blir opp til brukeren å velge mellom Microsoft og konkurrentene.

Endringen innen filformater gjelder Microsofts utfordrer til Adobes PDF: XPS eller «XML Paper Specification». Her presiseres det i en revidert utgave av XPS-lisensen ikke bare at teknologien er gratis, men at Microsoft også sier fra seg retten til å gå til opphavsrettssak mot bruk av XPS. Det skal gjøre det mulig også for åpen kildekodeprogrammer å ta i bruk XPS. Dette utvider et kompromiss som Microsoft foreslo for Adobe tidlig i juni, om håndteringen av PDF i Office 2007 (se artikkelen Microsoft foreslår kompromiss om pdf).

Smith understreket at endringene ikke er vurdert av EU-kommisjonen, selv om han nå er sikker på at Vista vil kunne lanseres etter planen, også i Europa.

EUs konkurransekommissær Neelie Kroes hadde telefonkontakt med Microsofts toppsjef Steve Ballmer torsdag kveld. Ballmer ville informere Kroes om endringene i Vista. Kroes er sitert i pressen dit hen at hun understreket over Ballmer at det ikke var opptil henne å godkjenne Vista, men opptil Microsoft å holde seg innen lov- og regelverket, noe Ballmer sa seg innforstått med.

I en erklæring fra EU-kommisjonen heter det at de vil fortsette å overvåke Vista, og se nærmere på eventuelle klager fra konkurrenter og brukere.

Talspersoner for Symantec og McAfee sier uavhengig av hverandre at de ser positivt på endringene, men at de ikke trenger mer tid for å sette seg inn i hva Microsoft faktisk gjør.

Til toppen