Åpnet nytt norsk sikkerhetsinitiativ

Gjøvikregionen bygger opp et miljø for informasjonssikkerhet og får pengestøtte fra Regjeringen.

Åpnet nytt norsk sikkerhetsinitiativ

Gjøvikregionen bygger opp et miljø for informasjonssikkerhet og får pengestøtte fra Regjeringen.

Kompetanse- og utviklingsprogrammet Security Valley ble i dag offisielt åpnet på Gjøvik av statssekretær i Fornyingsdepartementet, Wenche Lyngholm. Samtidig ga hun sikkerhetsmiljøet i Innlandet en halv million kroner i statsstøtte for inneværende år.

- Informasjonssikkerhet handler om å ta vare på hovedpulsåren i informasjonssamfunnet, nemlig infrastrukturen og kommunikasjon den bærer. Derfor er det viktig å støtte opp om miljøer som bygger opp spisskompetanse på området. Informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik har i løpet av de siste seks årene blitt et av de mest komplette i Norge, sier Lyngholm i en pressemelding.

Kjernen i informasjonssikkerhetsmiljøet i gjøvikregionen utgjøres av Bluelight, Norsk senter for informasjonssikring, NISlab og Sector (Security Incubator). Hovedkomponenter i samarbeidet er utdanning, forskning, holdningsskapende arbeid, næringslivssamarbeid og produktutvikling innen informasjonssikkerhet

Miljøet teller i dag 50 gründere, produktutviklere og forskere og 100 studenter. Under merkenavnet Security Valley tar gjøvikregionen nå sikte på også å bli et internasjonalt knutepunkt for informasjonssikkerhet. Satsing på forskning og utvikling skal trekke nasjonalt og internasjonalt ledende sikkerhetsaktører til Gjøvik.

- Vi trenger mennesker som har initiativ, som tør å tenke stort og som har gjennomføringskraft. Jeg ønsker initiativtakere, støttespillere og fagmiljøet Security Valley lykke til med å bygge opp et kompetansemiljø av internasjonal klasse, avslutter Lyngholm.

Til toppen