Åpnet portal for Datakortet

I dag åpnet portalen datakortet.digi.no - en inngangsside til nett for folk som har tatt "førerkort" på PC.

I dag åpnet portalen datakortet.digi.no - en inngangsside til nett for folk som har tatt "førerkort" på PC.

- Det vi opplever innen utdanningssystemet i Norge nå er at IT-systemer begynner å komme på plass, men de vet ikke helt hvordan de skal utnytte det. Å få en slik portal til nettet for vanlige folk slik at de kan få et innblikk i den nye verden er veldig viktig - både for oss i departementet og regjeringen, sa politisk rådgiver for Jon Lilletun, Knut Arild Hareide som foresto åpningen.
Datakortet AS utvidet nylig sitt konsept til å omfatte et fysisk "førerkort" - i realiteten et fordelskort, som skal gi de som tar Datakortet spesielle fordeler. En av fordelene er adgang til portalen datakortet.digi.no, som er et samarbeid mellom Datakortet, digi.no og Merkantildata ASA.

Knut Arild Hareide klipper snoren.
Knut Arild Hareide klipper snoren. Foto: digi.no

- For Datakortet er dette første skritt i overgangen fra papirbasert til elektronisk dokumentasjon av realkompetanse. Vi tror dette vil være forløperen til kompetansekortet i Norge sier adm. dir. Bernt Nilsen i Datakortet.


- For å få realisert dette prosjektet var digi.no og Merkantildata naturlige partnere utfra sin kompetanse og styrke i markedet. Vi vil i felleskap videreutvikle dette konseptet med en rekke nettbaserte tilbud innen nyheter, tips, e-handel osv. Dermed vil vi bidra til å øke nytteverdien og motivasjonen hos den enkelte PC-bruker. Vi håper på denne måten å få enda flere nordmenn til å nyttiggjøre seg informasjonsteknologien.

- Merkantildata ser på denne utviklingen som en bekreftelse på den økte etterspørselen etter dokumentert kompetanse i næringslivet. Merkantildata har i den siste tid inngått flere større hjemme-PC avtaler hvor Datakortet står sentralt. Merkantildata Kunnskap tilbyr Datakort-kurs og testing en rekke steder i landet. "Som en av de største leverandører av IT-kompetanseheving i landet ser vi på samarbeidet med Datakortet som en fin markering at vi fokuserer på nytteverdien av IT-investeringer hos våre kunder. Datakortet sikrer kvalitet i IT-opplæringen og Datakortets suksess ønsker Merkantildata å bidra til, sier markedssjef Pieter Spilling.

- digi.no har lenge vært ledende på elektronisk informasjonsformidling og ser på dette samarbeidet som en naturlig videreutvikling. digi.no skal stå for den administrative, redaksjonelle og forretningsmessige drift av Internettportalen. Vi støtter Datakortets målsetning om å bidra til å heve datakompetansen i Norge og ønsker å bidra med vår kompetanse på nettbasert informasjonsformidling, sier daglig leder Jens Kanden.

Til toppen