Åpning for ny mobil-konkurrent kan drøye

Hvordan kan du slippe inn en ny, uthvilt deltaker langt ute i et kappløp? Det er spørsmålet Eva Hildrum (bildet) i Samferdselsdepartementet nå skal løse.

For å sikre bedre konkurranse på mobiltelefoni i Norge, delte Samferdselsdepartementet ut fire lisenser for neste generasjons mobiltelefoni. Den 1. desember i fjor skulle egentlig fire nett vært åpne - fasiten er to - de to operatørerene som allerede har GSM-nett i drift.

Det er fortsatt ikke klart om Tele2 skal bygge ut sitt forsinkede nett eller om selskapet kaster kortene. Dessuten kan det hende at man venter til for eksempel høsten med å utlyse Broadband Mobiles lisens. Men uansatt skal lisensen fra konkursboet til Broadband Mobile utlyses igjen, forteller ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet til digi.no.

Post- og teletilsynet har anfalt at dette skal skje så raskt som mulig, men det vil uansett ta litt tid, forteller Hildrum.


- Spørsmålet om hvordan vi skal slippe inn en ny aktør i kappløpet på en rettferdig måte, er meget komplisert. Helt rettferdig vil det aldri bli, både telebransjens tilgang på penger og forsinkelsene med UTMS-telefonene vil påvirke hvordan en ny aktør satser, sier hun.

Hildrum skisserer opp to av de enkleste måten å dele ut Broadband-lisensen på:

- Den ene er å kjøre en konkurranse med anbud om utbygging, den andre er en ren auksjon, forteller hun.

Men uansett vil en aktør som trer inn nå, slippe billigere unna enn NetCom og Telenor Mobil. Departementet kunne satt en høy prislapp på lisensen for å utjevne fordelen den nye aktører har ved å starte senere, men i dagens finansmarked ville dette trolig føre til at ingen la inn bud. Og både Post- og teletilsynet og departementet understreker at behovet for konkurranse er det viktigste.

For å høre hva NetCom, Telenor Mobil, potensielt interesserte aktører og andre i telebransjen mener, har departementet utlyst en høringsrunde med frist 8. mars.

- Denne høringsrunden er svært reell, vi er svært åpne for innspill på hvordan dette kan gjøres på en mest mulig rettferdig måte, sier Hildrum til digi.no.

Høringsrunden og flere andre saker på hennes pult gjør at utlysningen vil drøye litt.

- Det vil ta litt tid før utlysningen kommer uansett, for akkurat nå er vi opptatt med flere andre ting som spiller inn. I tillegg til høringsrunden, må vi nesten se litt videre på hva som skjer med Tele2. Dessuten arbeider vi med en stortingsmelding om mobilkommunikasjon og alt dette påvirker hverandre, forteller Hildrum.

Hildrum røper at hun var opptatt med nettopp lisensutdelingssaken da digi.no ringte.
Randi Punsvik, ansvarlig for samfunnsspørmål hos Netcom, mener foreløpig ikke noe om saken, men forteller at Netcom skal utrede hva de mener om saken innen 8. mars.

Til toppen