Appell til Sun - frigi Java!

I et åpent brev til Sun Microsystems ber ledelsene i Compaq, Digital, Intel og Microsoft at Java må overlates til en internasjonal standardiseringsorganisasjon.

I brevet uttrykker de fire selskapene sin bekymring over at Sun har for mye kontroll over et programmeringsspråk som raskt er i ferd med å bli ett av fundamentene til Internett, melder Reuter.

De fire selskapene krever også at alle interesserte parter må stå fritt til å benytte Java-navnet.

Derfor ber de Sun overlate Java til den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Standards Organization).

Reuter hadde ikke fått kommentarer fra Sun da de sendte ut meldingen.

Til toppen