Apple-avslørere må oppgi kilde

En domstol krever at online-journalister må fortelle hvor de har fått Apples forretningshemmeligheter fra.

En domstol krever at online-journalister må fortelle hvor de har fått Apples forretningshemmeligheter fra.

Nettstedene PowerPage og AppleInsider er begge kjent for sine interne kontakter hos Apple. Ved flere anledninger har de vakt vrede hos Apple-ledelsen for å ha brakt lekkasjer om kommende produkter.

I fjor høst publiserte de blant annet opplysninger om Asteroid, en enhet for å kople musikkinstrumenter opp mot Apple programvare. Apple saksøkte tre av skribentene – Monish Bhatia, Kasper Jade og Jason O'Grady – med krav om at de må oppgi kilde. Selskapet forlangte også å få e-post og andre dokumenter gjennom e-posttilbyderen Nfox.com til PowerPage.

Electronic Frontier Foundation (EFF) støtter opp om de tre skribentene, og argumenterer med at deres journalistiske virksomhet er beskyttet i henhold til grunnloven. Følgelig har de krav på å kunne verne sine kilder.

Apple argumenterer på sin side at journalistargumentet er irrelevant. Det som teller, er at selskapets forretningshemmeligheter er avslørt. Det innebærer at publiseringen av dem gjør skribentene delaktig i tyveri av Apples eiendom.

Kjennelsen fredag til dommer James P. Kleinberg gir Apple medhold på alle punkter.

I en uttalelse sier EFF at kjennelsen vil bli anket.

Den samme domstolen har fått en annen sak som prinsipielt handler om det samme. Her saksøker Apple nettstedet Think Secret for å ha publisert forretningshemmeligheter.

Til toppen