Apple-bot kan gi Irland milliard-overskudd

Irland vil ikke ha de 120 milliarder kronene EU krever, men hvis Apple må punge ut kan landet gå i pluss for første gang på et tiår.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager presenterte tirsdag EU-kommisjonens avgjørelse i den kontroversielle skattesaken mot Apple
EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager presenterte tirsdag EU-kommisjonens avgjørelse i den kontroversielle skattesaken mot Apple (Bilde: Virginia Mayo)

Irland vil ikke ha de 120 milliarder kronene EU krever, men hvis Apple må punge ut kan landet gå i pluss for første gang på et tiår.

Irland hadde i fjor et underskudd på statsbudsjettet på i underkant av 5 milliarder euro.

Nå har EU-kommisjonen konkludert med at Apple må betale straffeskatt på opp mot 13 milliarder euro til Irland, pluss renter. Summen tilsvarer rundt 120 milliarder kroner.

Det er nok til å gi irene et solid overskudd på statsbudsjettet og tilsvarer omtrent det landet brukte på sitt helsevesen i fjor.

Peter Vale, en skatteekspert i selskapet Grant Thornton, beregner samtidig at summen kan stige til hele 19 milliarder euro på grunn av rentene.

Effektiv skattesats på 0,005 prosent

Apple har sluppet unna med en effektiv skattesats på ned mot 0,005 prosent i Irland. Nå krever EU-kommisjonen at selskapet må betale straffeskatt på opptil 13 milliarder euro, pluss renter.

Irland har krevd så lite skatt fra Apple at det utgjør ulovlig statsstøtte, ifølge EU-kommisjonen. Grunnen er at Apple har fått en skattefordel som ikke er tilgjengelig for andre selskaper.

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Varsler anke

Irland og Apple reagerer begge kraftig på EU-kommisjonens avgjørelse og varsler at de vil anke. De mener begge at de lukrative skatteavtalene som Apple har nytt godt av i Irland, er fullt ut lovlige.
 
«EU-kommisjonen skriver om Apples historie i Europa, ignorerer skatteloven i Irland og snur opp ned på det internasjonale skattesystemet», heter det i en pressemelding fra Apple. Selskapet spår at EU-kommisjonens avgjørelse vil bortfalle i retten.

Det er ventet at saken vil kunne versere i flere år i rettssystemet før den blir endelig avgjort.

USA reagerer

Skattesaken har også vært en torn i øyet på USA, som nå går kraftig ut mot EU-kommisjonen.

Det amerikanske handelsdepartementet har beskyldt EU-kommisjonen for å utfordre den internasjonale skatteordenen og opptre som en overnasjonal skattefut som krenker retten selskaper og enkeltland har til å inngå avtaler seg imellom.

Kravet mot Apple er det siste i en rekke saker der EU-kommisjonen har sablet ned lukrative skatteavtaler i europeiske land. I en lignende sak i fjor ble det avgjort at kafékjeden Starbucks måtte betale milliarder i straffeskatt til Nederland.

Det er ikke som i den danske dogmefilmen «Festen», der valget står mellom en gul og en grønn tale, sier Vestager. Hun mener avgjørelsen i Apple-saken er en nødvendig konsekvens av de lovene som gjelder.

– Det har ikke vært opp til meg å velge. Denne avgjørelsen følger av faktum i saken, sier Vestager.

Svært lav skattesats

Skattefordelene gjelder to selskaper som Apple har registeret i Irland: Apple Sales International og Apple Operations Europe.
 

Vestager viser til at selskapet Apple Sales International i 2011 kun betalte 500 euro i skatt per 1.000.000 euro selskapet hadde i overskudd – en effektiv skatterate på 0,05 prosent.

I 2014 hadde raten sunket til bare 0,005 prosent.

Selskapet har stått for salg av Apple-produkter i Europa, Midtøsten, Afrika og India. Men det meste av overskuddet ble flyttet videre fra Irland til et «hovedkontor» som ikke var basert i noe konkret land, som ikke hadde noen ansatte og som heller ikke hadde noen kontorer, ifølge EU-kommisjonen. Pengene som gikk dit, ble det ikke krevd skatt av noe sted. Apple måtte kun betale skatt av en liten del av overskuddet som ble tilskrevet det irske datterselskapet.

En lignende ordning skal ha vært gjeldende for Apple Operations Europe, som har drevet med produksjon av datamaskiner. (©NTB)

Kommentarer (137)

Kommentarer (137)
Til toppen