Apple er bitter på Microsofts skoleforlik

Apple-sjef Steve Jobs mener det er uforståelig at et forlik som skulle straffe Microsoft, i praksis går ut på å styrke Windows på skolemarkedet der det ennå ikke har monopol.

Etter å ha fått med USAs justisdepartement og ni av atten delstater på et forlik i den store monopolsaken, forhandlet Microsoft fram et annet forlik i 100 private samlesaker som gjelder overpris på Windows til 65 millioner forbrukere. Det siste forliket kalles skoleforliket fordi det innebærer at Microsoft, i stedet for å betale anslags ti dollar til hver av 65 millioner forbrukere, heller spanderer i overkant av en milliard dollar på IT-utstyr til 12.500 av USAs fattigste offentlige grunnskoler. Mye av dette skal være selskapets egne systemer og applikasjoner.

Skoleforliket må godkjennes av dommer J. Frederick Motz før det kan tre i kraft. Motz arrangerte i går en høring for å få fram synspunkter og forklaringer fra partene og andre synsberettigede. Høringen trakk i langdrag, og det er berammet en ny høring 10. desember, der Microsoft skal forklare hvorfor det støtter forliket. Motz har ikke offentliggjort noen tidsfrist for selve kjennelsen.

I forkant av høringen offentliggjorde Apple et 34 siders dokument og en erklæring fra toppsjef Steve Jobs. Her advares det kraftig mot skoleforliket. Steve Jobs sa det var utrolig at en sak der Microsoft var funnet skyldig i brudd på konkurranselovene, skulle munne ut i et tiltak som ga selskapet ytterligere fordeler i et marked der det ennå møter konkurranse.

Uavhengig amerikansk statistikk viser at 64 prosent av amerikanske skole-PC-er kjører Windows, 31 prosent er Mac. De øvrige omfatter også blant annet tjue år gamle Apple II-maskiner.

Delstatsmyndighetene i California, New York, New Mexico og North Dakota tok også avstand fra forliket. Representanter for California sa forliket ikke ville la seg gjennomføre etter hensikten og at skolene ville måtte ta på seg tilleggskostnader for å drifte og vedlikeholde maskinene. De representerer 13 millioner forbrukere, og mener det skal være mulig å få opp til ni milliarder dollar fra Microsoft.

Økonomiprofessor Keith Leffler vakte oppsikt da han tok avstand fra sine tidligere beregninger om at forbrukernes samlede overpris på Windows måtte anslås til 2,1 milliarder dollar. Med nye beregninger hadde han kommet fram til 5,15 milliarder dollar. Juristene som hadde forhandlet fram forliket forklarte at Lefflers tall ikke hadde vært brukt. Etter høringen kom det fram at langt større tall hadde versert under forliksforhandlingene.

Til toppen