Apple er dårligst mot global oppvarming

Apple kommer sist i en oversikt over elektronikk-leverandørers innsats mot global oppvarming.

Apple er dårligst mot global oppvarming

En av de fremtredende organisasjonene som samarbeidet om å lansere dokumentarfilmen En ubehagelig sannhet ( An Inconvenient Truth) om global oppvarming, var fellestiltaket RenewUS.org mellom yoghurt-produsenten Stonyfield Farm og den ideelle organisasjonen Clean Air-Cool Planet som prøver å samle bedrifter om praktiske tiltak for å motarbeide klimaendringer.

RenewUS.org heter i dag Climate Counts. De har utarbeidet en metodikk for å vurdere store selskapers innsats mot global oppvarming. Blant elektronikk-gigantene som Climate Counts har vurdert, kommer Apple absolutt sist, med bare 2 poeng av 100 mulige.

Listen toppes av Canon med 77 poeng. IBM får 70 poeng. Toshiba står på tredje plass med 66 poeng.

Hele listen ser slik ut: Det grønne symbolet innebærer at selskapet er i gang med konkrete tiltak. Det gule betyr at selskapet er i startfasen med tiltak, mens rødt står for «på stedet, hvil».

Karaktersettingen til Climate Counts skjer etter helt andre kriterier enn dem Greenpeace bruker til å rangere selskapers miljøinnsats.

    Les også:

Greenpeace er opptatt av forurensning, mens Climate Control ser på klimatiltak, ut fra fire grunnleggende kriterier:

  • Praksis i forhold til å måle egne klimautslipp kan gi opptil 22 poeng.
  • Tiltak for å redusere egne klimautslipp kan gi opptil 56 poeng.
  • Støtte til offentlige tiltak for å redusere klimautslipp kan gi opptil 10 poeng.
  • Hvordan selskapet informerer om sine utslipp, sine tiltak og sitt øvrige engasjement mot global oppvarming, kan gi opptil 12 poeng.

Med maksimal uttelling på alle fire kriterier kan et selskap oppnå 100 poeng.

Apple oppnår null poeng på måling av egne utslipp, to poeng for utslippreduksjon, null poeng på støtte til offentlige tiltak, og null poeng på informasjon.

I motsetning til Apples labre innsats, har for eksempel Canon målt sine klimautslipp helt siden 1990, og får 45 poeng, av 56 mulige, for tiltak for å redusere utslippene. Canon har til sammen 77 poeng på målingen. IBM har målt sine utslipp siden 2000, og får 43 poeng for sine tiltak for å redusere dem, til sammen 70 poeng.

Hele rapporten, som omfatter leverandører innen en lang rekke sektorer, er publisert på nettet: Climate Counts Company Scorecard Report.

Les mer om: