Apple, Ericsson og Sun sammen om video til mobil

Apple, Ericsson og Sun har gått sammen om en plattform for MPEG-4 video til mobile, trådløse klienter

Apple, Ericsson og Sun har gått sammen om en plattform for MPEG-4 video til mobile, trådløse klienter

Plattformen er døpt "Ericsson Content Delivery Solution". Den består av følgende komponenter:

  • QuickTime video fra Apple
  • distribusjonsverktøy fra Sun
  • mobil infrastruktur og tjenester fra Ericsson

Plattformen beskrives som en bro mellom innholdsleverandører og mediabransjen, og mobile brukere. Den sørger for automatisk tilpasning av videosnuttene til en form som kan håndteres av ulike klienter, både hånd-PC-er og avanserte mobiltelefoner.

Partnerne legger stor vekt på forankringen i åpne standarder. Ericsson er medgründer i 3GPP, Apple og Sun er medgründere i Internet Streaming Media Alliance, og QuickTime er valgt av ISO som filformat for MPEG-4.

I tillegg til sentralt produsert video, ser partnerne for seg at videomeldinger vil komme til å spille samme rolle som tekstmeldinger gjør i dag. Video til mobile brukere antas å bli et stort marked. Samarbeidet mellom Apple, Ericsson og Sun markerer en posisjonering i forhold til blant andre Real Networks og Microsoft.

Til toppen