Apple faller på miljørangering

Ifølge Greenpeace er Toshiba verdens mest miljøvennlige pc-leverandør.

Nokia leder suverent i rangeringen til Greenpeace. Miljøprofilerte Fujitsu Siemens (FSC) er så vidt over i det grønne. Blant pc-produsentene er det bare Lenovo som gjør det dårligere enn Apple som også gjerne skryter av sin miljøinnsats.
Nokia leder suverent i rangeringen til Greenpeace. Miljøprofilerte Fujitsu Siemens (FSC) er så vidt over i det grønne. Blant pc-produsentene er det bare Lenovo som gjør det dårligere enn Apple som også gjerne skryter av sin miljøinnsats.

Ifølge Greenpeace er Toshiba verdens mest miljøvennlige pc-leverandør.

Miljøvernorganisasjonen Greenpeace har utgitt desemberutgaven av sin Guide til grønnere elektronikk, som rangerer 18 globale produsenter av elektronisk utstyr – mobiltelefoner, spillkonsoller, pc-er og tv-er – etter hvordan de håndterer giftige kjemikalier, hva slags ordninger de har for resirkulering, og hvilke klimatiltak de setter ut i livet.

Rangeringen ser bort fra faktorer som arbeidsmiljø og generelt sosialt ansvar. Rapporten utgis hvert kvartal. Den nyeste rapporten er den tiende i rekken.

Full pott på samtlige kriterier skulle gi ti poeng. Det er følgelig langt igjen, også for Nokia som igjen er best, med 6,9 poeng.

De fleste selskapene får anerkjennelse for at nye produkter stort sett er frie for PVC og bromerte flammehemmere, og for at er langt mer energieffektive enn eldre produkter. De som får bemerket dårlig framgang innen energi er begge produsentene av spillkonsoller – Microsoft og Nintendo – samt Lenovo og Sony. Energivurderingene går dels på energieffektivitet i produktene, dels i bruken av fornybare energikilder i produksjonen.

Det som trekker ned ledende Nokia er framfor alt manglende bruk av resirkulert plast i produksjonen, og at få av mobiltelefonene som selges, blir resirkulert.

Nokia får ros fordi de har opprettet 5000 steder, fordelt på 124 land, der brukere kan innlevere sine gamle mobiltelefoner til resirkulering. Men innsamlingsandelen er bare 3 til 5 prosent.

Liknende problemer går igjen hos andre som har etablert innsamlingsordninger: Ingen av dem kan sies å være reelt sett effektive.

Toshiba er best blant pc-produsentene, vesentlig fordi de i tillegg til å få stadig flere produkter sertifisert etter Energy Star 4-kriteriene, også har meldt om overgang til fornybare energikilder og mer forpliktende klimatiltak.

Fujitsu Siemens falt på rangeringen selv om de økte sin poengsum. De skårer høyt på produkter, særlig en egen linje med miljø-pc-er, men har et stort forbedringspotensial innen håndtering av elektronisk avfall.

Dell har stått på stedet hvil i poeng siden juni-rapporten, og har falt fra 5. til 8. og nå til 12. plass.

Apple skårer bra på nye produkter og på redusert PVC og bromerte flammehemmere, men får strykkarakterer for nærmest totalt fravær av klimaengasjement.

På bunnen av rangeringen står henholdsvis Microsoft med 2,9 poeng og Nintendo med 0,8 poeng.

Microsoft får stryk for praktisk talt alt bortsatt fra håndteringen av giftstoffer, tidsplan for når de skal helt kutte ut bruken av PVC og bromerte flammehemmere, og bruken av fornybar energi i produksjonen. Resirkulering og klimaengasjement er dårlig. Det er også energieffektiviteten på nye modeller.

Om Nintendo har Greenpeace praktisk talt ingenting positivt å si.

Skal du gjøre noe for miljøet til jul, kan det være en idé å tenke over hvorvidt du virkelig vil unne noen en Wii eller en Xbox.

    Les også:

Til toppen