Apple forbi Samsung?

I alle fall ifølge Gartner.

Apple forbi Samsung?
Kombinasjonen av nye iPhone-modeller og svak etterspørsel etter blant annet Samsung Galaxy S5 har ifølge Gartner bidratt til at Apple solgte flest smartmobiler i fjerde kvartal i fjor. Bilde: action press/All Over Press

Gartner er det hittil siste analyseselskapet som presenterer sine tall over smartmobilmarkedet i fjorårets siste kvartal. Det mest oppsiktsvekkende er konklusjonen om at Apple har gått forbi Samsung og har inntatt førsteplassen for første gang siden 2011. Samsung har på sin side mistet markedsandeler nesten kontinuerlig siden tredje kvartal i 2013.

Ikke helt uventet

Nå er det ikke slik at Gartner er helt alene om å mene at Apple og Samsung har nærmet seg hverandre i markedsandeler. I slutten av januar skrev IDC at gapet mellom de to var blitt kraftig redusert, men at Samsung fortsatt foran med omtrent 600 000 enheter.

Nå er det slik at de to selskapene opererer med tall som ikke er helt sammenlignbare. IDC og de fleste andre omtaler leveransene, altså fra leverandøren og til salgskanalen. Gartner omtaler salg til sluttbrukerne.

Salget av smartmobiler i fjerde kvartal av 2014, fordelt på leverandører.
Salget av smartmobiler i fjerde kvartal av 2014, fordelt på leverandører. Bilde: Gartner
 

Selv om Apple hadde et særdeles godt fjerde kvartal i fjor, med nesten 50 prosent vekst i iPhone-salget, sammenlignet med samme periode i 2013, så er svekket salg av Samsung-enheter en like viktig faktor. Det ble solgt mer enn 10 millioner færre Samsung-smartmobiler i fjerde kvartal av 2014 enn i samme kvartal året før. Dette til tross for at den generelle veksten i markedet var på 30 prosent. Alle de andre, større leverandørene økte salget i perioden.

Dette gjelder ikke minst Xiaomi, som har økt sin markedsandel fra 2,0 til 5,1 prosent det siste året. Selskapet har dermed passert i alle fall LG i Gartners rangering.

2014 totalt

Ser man på hele 2014 under ett, er Samsung stadig størst. Nedgangen har tydelig kommet mot slutten av året, for totalt sett leverte Samsung omtrent 8 millioner flere smartmobiler enn i 2013. Men med en vekst på omtrent 28 prosent i det generelle salget av smartmobiler, er ikke økningen stor nok til å beholde markedsandelen, som falt fra 30,9 til 24,7 prosent.

Salget av smartmobiler i 2014, fordelt på leverandører.
Salget av smartmobiler i 2014, fordelt på leverandører. Bilde: Gartner
 

Det er dog ikke Apple som har forsynt seg av disse andelene. Også Apples markedsandel falt i fjor, totalt sett, fra 15,5 til 15,4 prosent. Det meste av Samsungs tapte markedsandeler har blitt fordelt på leverandører som er såpass små at de ikke er med i Gartners topp 5-oversikt.

Men fortsetter Apple trenden fra fjerde kvartal, kan selskapet raskt bli en markedsvinner også i 2015. Det avhenger dog at Samsung ikke greier å legge om kursen. De nye Galaxy S6-modellene er tilsynelatende et god start på dette, uten at man foreløpig vet noe om hvordan de vil bli mottatt av markedet.