Apple forsvarer seg

Selv om ledelsen i Apple Computer har blåst av Larry Ellisons offentlige fremstøt, har selskapet leid inn Goldman, Sachs & Co for å forsvare seg mot et eventuelt fiendlig oppkjøp. Ellison har sagt at han vil ta kontroll i selskapet, kaste ledelsen og styret, ta styreformannsvervet, og gjøre Apple til en NC-produsent.

Selv om ledelsen i Apple Computer har blåst av Larry Ellisons offentlige fremstøt, har selskapet leid inn Goldman, Sachs & Co for å forsvare seg mot et eventuelt fiendlig oppkjøp. Ellison har sagt at han vil ta kontroll i selskapet, kaste ledelsen og styret, ta styreformannsvervet, og gjøre Apple til en NC-produsent.

Til tross for at toppsjefen i Apple Computer, Dr. Gil Amelio, har blåst av Larry Ellisons offentlige oppkjøpsfremstøt, har selskapet leid inn eksperter i bedriftsoppkjøp fra Goldman, Sachs & Co for å forsvare seg mot et fiendlig oppkjøp, melder San Francisco Chronicle.

Goldman skal gi råd til styret i Apple om forsvarsmuligheter, dersom Ellison gjør alvor av sine trusler om å ta kontroll i selskapet og sparke ledelsen og styret. Ellison har også uttalt at han ser Apple som en glimrende produsent av nettcomputere.

Ironisk nok er Apples nye rådgivere fra samme selskap - riktignok en annen divisjon - som solgte fem prosent av Apples aksjer til den saudi-arabiske prinsen Al-Waleed Bin Talal, en venn av Ellison.

En rekke analytikere tviler på at Ellison virkelig vil forsøke å kjøpe selskapet, i lys av at mye av prosessen har foregått i det offentlige lys. Fiendlige oppkjøp skjer normalt i all hemmelighet. Det pekes også på den viktige rollen aksjeeier og styremedlem, Mike Markula, spiller en nøkkelrolle. Ved siden av å eie en andel av selskapet har han innflytese over eiere av en vesentlig andel av selskapet. Sjansen for at Markula skal spille på lag med Ellison er liten i lys av Ellisons uttalelser om at Markula er det verste som har skjedd Apple.

Et annet element som taler mot Ellisons oppkjøpsplaner er hans strategi om å gjøre Apple til en NC-produsent. Apples lojale kunder er ikke akkurat i målgruppen for tynne klienter. Designere og publishere er ikke ute etter 3.000 kroners nettavhengige bokser, de ønsker stadige kraftigere maskiner (les feite klienter) til å produsere innhold. Som NC-produsent vil Apples magi forsvinne og med den - de lojale kundene. Dessuten er Ellison uløselig knyttet til Oracle, og det er ikke mange åpenbare synergier mellom Oracle og Apple.

Til toppen