Apple har fått multitouch-patent

Kan bli ammunisjon for selskapet i rettighetskrigen mot konkurrentene.

Apple har fått multitouch-patent

Kan bli ammunisjon for selskapet i rettighetskrigen mot konkurrentene.

Apple har fått innvilget tre patenter knyttet til flerberøringsteknologi. Ett av disse utpeker seg som mer interessant enn de andre, da det omhandler den populære «pinch-to-zoom»-funksjonen som mange enheter med berøringsskjerm nå støtter.

Det aktuelle patentet har den ganske så generelle tittelen «Portable electronic device with multi-touch input».

I sammendraget beskrives en bærbar kommunikasjonsenhet med en flerberøringssensor for inndata som detekterer én eller flere flerberørings kontakter og bevegelser, for deretter å utføre én eller flere operasjoner på et objekt basert på disse kontaktene eller bevegelsene. Objektet har en oppløsning som er mindre enn en forhåndsbestemt terskelverdi når operasjonen blir utført på objektet, og objektet at en oppløsning som er større enn den forhåndsbestemte terskelverdien på andre tidspunkter.

Riktignok er det enda flere detaljer som må til for å beskrive den patenterte oppfinnelsen til Apple.

Illustrasjon fra Apple-patent relatert til multitouch og pinch-to-zoom.
Illustrasjon fra Apple-patent relatert til multitouch og pinch-to-zoom.

Ifølge Engadget begrenses patentet gjennom flere punktet, slik at det ikke dekker «pinch-to-zoom» generelt, men i stedet «pinch-to-zoom» etterfulgt av enda en «pinch-to-zoom»-bevegelse innen en begrenset, men her ikke definert tidsperiode.

Apple søkte om dette patentet allerede den 29. desember 2006, lenge før «pinch-to-zoom»-metodikken var blitt allment kjent. Spørsmålet er om andre kan bevise at de har tenkt i de samme baner før patentsøknaden ble innlevert, og om noen av konkurrentene tilbyr løsninger som funksjonalitet som helt eller delvis dekkes av patentet. I så fall har Apple fått et nytt, sterkt kort i den patentkrigen som nå pågår mellom ulike teknologileverandører i mobilbransjen.

Til toppen