- Apple har ikke monopol

Amerikansk domstol avviste krav fra Apple-klone.

- Apple har ikke monopol

Amerikansk domstol avviste krav fra Apple-klone.

Apple nekter andre å lage datamaskiner som kan kjøre Mac OS X. Den siste som forsøkte seg, Psystar, fikk faktisk holde på noen måneder tidligere i år. I juli leverte Apple inn en søksmål hvor det heter at Psystar krenker Apples varemerke, copyright og sluttbrukerlisens.

I august i år gikk Psystar til motsøksmål og anklaget Apple for konkurransehemmende forretningspraksis, monopolistisk adferd og misbruk av copyright.

Dommer Williams Alsup deler derimot ikke Psystars synspunkter og avviste i går motsøksmålet. Alsup mener at Apples produkter ikke utgjør et marked som kan domineres, og som en konsekvens av dette, kan ikke Apple betraktes som en monopolist.

    Les også:

Hele kjennelsen kan lastes ned her (256 kB)

Til toppen