Apple i pluss til høsten

Konsensus fra 25 bransjeanalytikere tilsier at Apple vil tape 0 millioner i kvartalet januar-mars 1997. Det ventes også tap i påfølgende kvartal, men analytikere tror Apple vil gå i pluss juli-september kvartalet.

Konsensus fra 25 bransjeanalytikere tilsier at Apple vil tape 0 millioner i kvartalet januar-mars 1997. Det ventes også tap i påfølgende kvartal, men analytikere tror Apple vil gå i pluss juli-september kvartalet.

Research-byrået First Call i Boston har spurt 25 bransjeanalytikere om deres forventninger til Apples resultater i selskapets 2. kvartal som ble avsluttet 31. mars 1997. Konsensusen var at Apple vil tape $250 millioner i inneværende kvartal, inklusive $155 millioner som selskapet har satt av for å betale for omstrukturering og oppsigelse av 4100 faste og midlertidige ansatte. Analytikeren venter at Apple vil tape penger også i sitt 3. kvartal (april - juni 1997), men i 4. kvartal (juli - september 1997) tror analytikerne at Apple vil gå i pluss.

I kvartalet januar-mars 1996 tapte Apple svimlende $740 millioner som følge av massive avskrivninger og omstruktureringskostnader. Den gang var Gil Amelio ny i lederjobben, og han tok det enorme tapet for å få selskapets finanser i orden.

Apple ventes å rapportere tallene for 2. kvartal den 14. april.

Til toppen