Apple klager Motorola inn for EU

Kan føre til at EU griper inn i patentstrid.

Apple klager Motorola inn for EU
Apple prøver å få EU-kommisjonen til å gripe inn i patentsøksmål de har gående med Motorola Mobility.

I en melding til USAs finanstilsyn SEC, der det blant annet gjøres rede for alle pågående søksmål og rettslige stridigheter selskapet er innblandet i, skriver Motorola Mobility at de er gjenstand for en klage fra Apple til EU-kommisjonen.

Motorola forteller at de fredag 17. februar fikk skriftlig melding fra EU-kommisjonen om en klage fra Apple vedrørende håndteringen av essensielle mobilpatenter, det vil si rettigheter som alle mobiltelefonleverandører må sikre seg dersom de skal ha mulighet til å være på markedet.

Konkurrentene her er avhengig av hverandres såkalte standard essensielle patenter («SEP»), og er blitt enige om at slike patenter skal gjøres tilgjengelig for alle på såkalte «FRAND» vilkår. FRAND står for «fair, reasonable and non-discriminatory», det vil si «fornuftige, rimelige og ikke-diskriminerende». Standard essensielle patenter skal lisensieres til alle, og på fornuftige, rimelige og ikke-disktriminerende vilkår.

Poenget med å skille mellom essensielle patenter og andre, er blant annet å unngå at essensielle patenter misbrukes til å skaffe seg utilbørlige fordeler i konkurransen. Alle aktørene har forpliktet seg til dette.

Apples klage til EU-kommisjonen går altså ut på at Motorola Mobility bryter mot dette avtalte prinsippet, og bruker Apples påståtte misbruk av essensielle patenter i den pågående patentstriden mellom selskapene.

Hensikten med klagen er å få EU til å gripe inn i patentstriden. Klagen spiller på EU-kommisjonens frykt for at Googles kjøp av Motorola Mobility vil ramme den frie konkurransen i markedet.

Både EU-kommisjonen og USAs justisdepartement godkjente dette kjøpet under tvil, og advarte at de ikke ville tåle overtramp knyttet til patenter.

Uten Googles tilslutning til FRAND-prinsippet for SE-patenter ville ikke kjøpet blitt godkjent. Apple utfordrer nå EU-kommisjonen til å ta dette på alvor.

Motorola Mobility hevder de ikke har brutt med FRAND-prinsippet for SE-patenter. Selskapet har brukt Tyskland som utgangspunkt for patentsøksmål mot Apple, og har hittil fått medhold i to av tre søksmål. Et av disse søksmålene tvang Apple til å trekke salget av visse eldre utgaver av iPhone og iPad.

Les mer om: