Apple krever norsk mobiltjeneste stengt

Truer med søksmål hvis ikke nettportal fjernes.

Apple krever norsk mobiltjeneste stengt
Bilde:

IT-kjempen Apple truer dataingeniøren Ronny Kvist Sørli fra Lørenskog med søksmål fordi han har en mobiltjeneste som selskapet mener ligner Apples eget tilbud.

Apple har MobileMe. Sørli har mobiime. Apples tjeneste videresender blant annet e-post, kontakter og avtaler for synkronisering mellom datamaskiner og mobiltelefoner. Sørlis har en nettportal der man kan videresende video, musikk, bilder eller tekstmeldinger til en mobiltelefon eller e-postadresse.

«Ikke bare er kjennetegnene svært like utseendemessig og uttalemessig, men Deres utforming av hjemmesidene www.mobiime.no er også like vår klients hva gjelder utforming, farvevalg m.v.», heter det i et brev til Sørli fra konsulentfirmaet Bryn Aarflot AS på vegne av Apple.

Advokat Trine Greaker Herzog gir Sørli frist til 14. september med å etterkomme kravet om å trekke varemerkeregistreringen sin og å fjerne mobiime i løpet av to måneder. Det blir rettslige skritt hvis så ikke skjer, heter det.

- Dette er en elefants kamp mot en mus, sier Sørli til Dagensit.no.

Han har ikke tenkt å gi opp tjenesten sin, som han startet opp ved juletider og fikk varemerkebeskyttet i juni.

- I det hele tatt forstår jeg ikke hvorfor de føler seg så truet av en dataingeniør fra Lørenskog at de ønsker å gå til rettslige skritt for å stoppe meg. Dette er en tjeneste med 5.000 brukere og med inntjening rundt null, sier Sørli.

Apple vil ikke kommentere saken. (©NTB)

Les mer om: