Apple lapper ti sikkerhetshull

Apple publiserte torsdag en rekke sikkerhetsfikser til komponenter til Mac OS X.

Sikkerhetsoppdateringene Apple publiserte i går, karakteriseres av sikkerhetsselskapet Secunia som 'meget kritiske'. Apple har utgitt to samlinger, én for Mac OS X 10.4.2 og en for 10.3.9. Sårbarhetene som tettes er ikke nøyaktig de samme i de to versjonene.

Komponentene med sårbarheter i 10.4.2 er ImageIO, LibSystem, Mail, QuickDraw, Ruby, SecurityAgent og securityd.

Komponentene med sårbarheter i 10.3.9 er LibSystem, LoginWindow, Mail, QuickDraw, QuickTimeJava, Safari, SecurityAgent og SecurityServer.

Apple skriver mer om sårbarhetene her og her, mens Secunias omtale finnes her.

Selve oppdateringene kan lastes ned fra denne siden.

Til toppen