Apple økte omsetningen med 37 prosent

Apples positive kvartal bekrefter vektleggingen av forbrukermarkedet.

Apples positive kvartal bekrefter vektleggingen av forbrukermarkedet.

Omsetningen til Apple i kvartalet fram til 27. desember 2003, det første i selskapets regnskapsår, økte med nesten 37 prosent til 2,01 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i 2002.

Resultatet havnet på pluss 63 millioner dollar, 0,17 dollar per aksje, mot et tap på 8 millioner dollar, 0,02 dollar per aksje. Når det aktuelle resultatet korrigeres for en beskjeden skattefordel, havner resultatet på 0,16 dollar per aksje, så vidt over Wall Street-anslaget på 0,15 dollar.

I kvartalet solgte Apple 733.000 iPod musikkspillere. Det ga en omsetning på 256 millioner dollar, tilsvarende 13 prosent av selskapets samlede omsetning. Da tallene ble presentert innrømmet Steve Jobs at de kunne ha solgt mer dersom de hadde produsert flere iPods, men at salget var i overkant av de optimistiske anslagene de la til grunn da de planla produksjonen.

Det ble solgt 829.000 Mac-er i kvartalet, 12 prosent flere enn i samme kvartal i 2002. Ifølge Jobs arbeider 40 prosent av kundemassen med Mac OS X.

Ellers gledet Jobs seg over framgangen til musikkforretningen iTunes som nå har kapret 70 prosent av det lovlige musikkmarkedet på nettet.

Noen analytikere bekymrer seg over den tilsynelatende trege omsetningen av de nye Power Mac G5, som genererte bare 398 millioner dollar i omsetning i kvartalet, mot 419 millioner dollar i foregående kvartal. Dette, samt bekreftet forventning om fallende marginer, forklarer at aksjekursen falt fra 24,20 dollar til 22,85 dollar da tallene ble kjent.

Sammen med framgangen for iMac, iPod og iTunes, bekrefter stagnasjonen for Power Mac at Apple i stadig sterkere grad henter sitt overskudd fra forbrukermarkedet, og ikke tradisjonelle markeder som grafiske formgivere.

Til toppen