BEDRIFTSTEKNOLOGI

Apple patenterer virtuell grafikk

Vil gi enkle klienter tilgang til kraftige grafikkservere.

Detalj fra figur 5 i patentsøknaden: Grafikkressursene i serveren virtualiseres, og fordeles til klienter i lokalnettet. Hele figuren er gjengitt nedenfor, og viser hvordan Apple også ser for seg distribusjon av virtuelle grafikkressurser over Internett.
Detalj fra figur 5 i patentsøknaden: Grafikkressursene i serveren virtualiseres, og fordeles til klienter i lokalnettet. Hele figuren er gjengitt nedenfor, og viser hvordan Apple også ser for seg distribusjon av virtuelle grafikkressurser over Internett.

10. januar fikk Apple innvilget 22 patentsøknader fra USAs patentkontor, går det fram av oversikten til Applepatent.com.

De fleste av patentene gjelder oppfinnelser som er vanskelig å vurdere fordi de tydeligvis er underordnede elementer i større utviklingsprosjekter. Andre peker mot kommende produkter eller til og med mot banebrytende nye anvendelser.

Fire av patentene synes spesielt verdt å nevne:

Av disse har trolig patentet for virtualisering av grafikkressurser størst disruptivt potensial.

Hele figur 5 i patentsøknaden: Apple tenker seg at virtuelle grafikkressurser kan fordeles både i et lokalnett og over Internett.
Hele figur 5 i patentsøknaden: Apple tenker seg at virtuelle grafikkressurser kan fordeles både i et lokalnett og over Internett.

Patentet oppsummeres slik: «Grafikkressurser virtualiseres gjennom et grensesnitt mellom grafikkmaskinvare og grafikklienter. Grensesnittet fordeler de grafiske ressursene til flere grafikklienter, prosesserer kommandoer for tilgang til grafikkressurser fra grafikklienter, og løser konflikter rundt grafikkressursene blant klientene.»

Apple begrunner behovet for å virtualisere grafikk med at dagens løsninger gir begrensede muligheter til å dele grafiske ressurser. Virtualisert grafikk betyr at forholdsvis enkle klienter kan prosessere grafikk i en sentral server, og slippe både drivere og avanserte grafikkprosessorer.

I patentet heter det at verken applikasjoner eller maskinvare må endres for å kunne brukes med Apples oppfinnelse. Klientene kan gjøres enklere, fordi de ikke lenger behøver bry seg om hvordan grafikkressursene de har til rådighet forvaltes. Forvaltningen skjer sentralt: I praksis forholder klientene seg som om ressursene er uendelige.

I et miljø der man i dag har avanserte og dyre arbeidsstasjoner for grafikk, kan man, dersom patentet holder det det lover, i stedet installere en grafikkserver, og la folk arbeide med enklere arbeidsstasjoner, kanskje til og med brett eller smartmobiler.

Ved å gjøre virtualiserte grafikkressurser tilgjengelig over Internett, kan man se for seg nye muligheter for nettskytjenester, innen alt fra konstruksjon til spill.

Patentet for isolerte antenner i håndholdte enheter beskriver hvordan man kan pakke antenner for flere behov – mobil, WLAN, Bluetooth – inn i små gjenstander og samtidig verne mot gjensidige forstyrrelser. Apple har tidligere fått negativ publisitet for antenneproblemer på smartmobilen iPhone.

Patentet for utveksling av informasjon mellom en mediespiller og tilleggsutstyr går ut på at mediespilleren skal, ved tilkopling, motta informasjon fra utstyret om hva det skal brukes til og hvilke egenskaper det har, slik at mediespilleren kan legge til rette for optimal utnyttelse av tilleggsutstyret. Ideen er at én og samme utgang skal kunne brukes til å kople mediespilleren til datamaskin, lydanlegg, trådløse adaptere og så videre. Det kan ses i sammenheng med et annet patent innvilget 10. januar, for smarte kabler, der prosesseringskomponenter gjør kabelen i stand til å formidle informasjon om hva slags signaler den er beregnet på å formidle, og til å delta aktivt i en autentiseringsprosess mellom enhetene som den forbinder.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.