Apple presses av aksjonærene

Vil ha endringer og større åpenhet.

Apple presses av aksjonærene
I slutten av februar skal aksjonærene i Apple møtes til generalforsamling. Der blir det bråk om hvilke rettigheter de skal ha, og hvilken informasjon de kan kreve fra selskapet. Bilde: Brendan McDermid/Reuters/SCANPIX

Apple har blitt verdens største selskap målt i markedsverdi med em børsverdi på svimlende 428 milliarder dollar, 2,5 billioner norske kroner. Selskapet har hatt eventyrlig suksess de siste årene, og kunne tidligere i år presentere svært imponerende resultater for 2011.

Men ikke alle aksjonærene er fornøyd med måten de blir behandlet på av selskapet. Ifølge Financial Times vil det bli krevd betydelige endringer i hvordan selskapets styre blir satt sammen, samt på åpenheten til styret, når aksjonærene får anledning til å si sitt på Apples generalforsamling senere denne måneden.

En av aksjonærene som tar til orde for endringer er Calpers, pensjonsforvalteren til offentlige ansatte i California. Dette er den største enkeltforvalteren av verdipapirer i USA, og har betydelig innflytelse. Blant annet krever Calpers at aksjonærene får mer makt når styremedlemmer skal utnevnes.

I dag fungerer Apples regler slik at en aksjonær bare kan unnlate å stemme på at en person skal sitte i styret, ikke stemme i mot at vedkommende skal få en plass. Dersom et foreslått styremedlem dermed ikke har noen utfordrere vil en stemme i prinsippet være nok, selv om mange aksjonærer er imot å gi vedkommende plassen.

I fjor foreslo Calpers dette for generalforsamlingen, og fikk et overveldende flertall av aksjonærenes stemmer. Men ifølge Financial Times var dette bare en rådgivende avstemning, og Apple nektet å etterkomme kravet.

På generalforsamlingen til Apple vil det også bli krevd at selskapet viser større åpenhet i hvilke politiske donasjoner selskapet står bak, samt at aksjonærene også får til orde med tanke på hva selskapets ledelse får i avlønning.

Dette er i dag ikke noe aksjonærene får opplyst fra selskapet. Men ettersom Apple har utviklet seg til å bli en virkelig gigant vil også deres politiske donasjoner og støtte ha mye å si.

Apple mener ifølge Financial Times at de gir tilstrekkelig med opplysninger til aksjonærene, og at deres prinsipper for god selskapsstyring er i orden. De vil derfor anbefale aksjonærene å stemme nei når forslagene skal opp til votering på generalforsamlingen i slutten av måneden.

    Les også:

Les mer om: