KARRIERE

Apple-rapport om fabrikkarbeid i Asia

Svært utfordrende å hindre grov overtid og luguber rekruttering, heter det.

I mai i fjor ble det kjent at dårlig miljø og arbeidsforhold ved et av anleggene som produserer for Apple i Kina, hadde ført til en serie selvmord blant arbeiderne. I oktober kom en uavhengig rapport som konkluderte med at arbeiderne var utsatt for slaveliknende forhold.

    Les også:

Selvmordene fikk Apple til å trappe opp sitt program for å håndheve leverandøransvaret som gjelder for alle som bidrar i tilvirkningen av selskapets produkter. Hva leverandøransvaret går ut på, er forklart i denne siden: Supplier Responsibility.

Her har Apple nettopp lagt ut en rapport om hvordan de har håndtert og håndhevet kravene til sine leverandører: Apple Supplier Responsibility 2011 Progress Report (pdf, 25 sider).

Illustrasjon fra rapporten.
Illustrasjon fra rapporten. Bilde: Apple

I rapporten forteller Apple hvordan de trappet opp sin revisjon av produksjonsanlegg i 2010: 97 anlegg ble revidert for første gang. Etter en risikovurdering ble 30 anlegg som hadde vært revidert tidligere, plukket ut til ny revisjon. 127 anlegg ble altså gjennomgått i fjor. Siden revisjonsprogrammet ble startet i 2007 er 288 anlegg revidert, i Kina, Tsjekkia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA.

Revisjonen skjer etter en metodikk utarbeidet i samarbeid med de internasjonale arbeidervernorganisasjonene Verité og Fair Labor Association. Den omfatter intervjuer med arbeidere – uten at andre representanter for fabrikken er til stede – intervjuer med ledelsen, fysisk inspeksjon av lokalene og gjennomgang av ulike papirer. Brudd på selskapets standarder for leverandøransvar påpekes og følges opp til de er rettet. I visse tilfeller konstaterer Apple at leverandøren mangler vilje eller interesse til å utbedre feil og mangler. Da avsluttes kontrakten.

Revisjonen gjelder fem hovedkategorier: arbeidernes rettigheter, helse og sikkerhet, miljø, etikk, og ledelse. Alle er delt i underkategorier. Hver underkategori vurderes både etter hvorvidt praksis svarer til det Apple krever, og hvorvidt de er innført rutiner for å sikre samsvar mellom krav og praksis. I tillegg kartlegges seks forhold Apple definerer som brudd på kjerneverdier: slavearbeid, barnearbeid, farlig arbeid, dokumentforfalskning, bestikkelser og instruering av arbeidere til å oppgi falske opplysninger til Apples inspektører.

Rapporten avslører at 68 prosent av Apples leverandører systematisk bryter bestemmelsene om arbeidstid.

I tråd med lovverket i Kina og andre asiatiske land, krever Apple at ingen tvinges til å arbeide mer enn 60 timer per uke, eller mer enn seks dager i strekk. Helt unntaksvis, for eksempel i krisesituasjoner, er det anledning til å bryte disse grensene.

I rapporten heter det at ved 76 anlegg ble 60 timers grensen overskredet femti prosent av tiden. Ved 74 anlegg ble arbeidere tvunget til å jobbe mer enn seks dager i trekk minst én gang i måneden.

Av rapporten framgår ikke andre tiltak enn et pålegg til ledelsen om bedre rutiner for å sikre overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene.

Et annet alvorlig problem gjelder rekruttering og ansettelse.

Diskriminering foregår på mange vis. Ved 30 anlegg var det vanlig å graviditetsteste ansatte. Ved 57 andre anlegg – av 127 – hadde ledelsen anledning til å gjennomføre graviditetstester. 41 anlegg testet arbeidere for hepatitt B. 54 anlegg tillot ledelsen å teste for hepatitt B. Dette er ofte i samsvar med lokal lovgivning. Apple sier de har skjerpet overfor leverandørene at dette er utillatelig diskriminering og at de må opphøre.

Barnearbeid virker mindre utbredt enn man kunne frykte: Revisjonen av 127 anlegg avdekket 91 tilfeller der barn – definert som arbeidskraft 15 år eller yngre – var blitt hyret, fordelt på ti ulike fabrikker i Kina.

42 av disse tilfellene skjedde på ett bestemt anlegg. Her hadde fabrikkledelsen samarbeidet med en yrkesskole som ønsket å kvitte seg med elever: Elevene var utstyrt med forfalskede ID-er og truet med represalier dersom de oppga korrekt fødselsdato overfor Apples inspektører. Apple opphevet kontrakten med denne fabrikken, og meldte skolen til kinesiske myndigheter. Apples praksis er ellers å sørge for at mindreårige vender tilbake til skolebenken, og tvinge anlegget som ansatte dem til å dekke skolepenger og levekostnader.

Flere av Apples partnere henter inn fremmedarbeidere fra land som Filippinene, Thailand, Indonesia og Vietnam gjennom rekrutteringskjeder som minner mistenkelig om menneskesmugling, går det fram av rapporten. Mange mellomledd krever sitt, og det å skaffe seg en jobb kan koste opptil mange måneders lønn. Her skjærer Apple gjennom: Alle rekrutteringskostnader over tilsvarende én månedslønn skal betales tilbake. I 2010 førte denne praksisen til at nyansatte fikk tilbakebetalt over 3,4 millioner dollar.

To oppsiktsvekkende hendelser er viet egne kapitler i rapporten: Selvmordene hos Foxconn i Shezhen, og 137 tilfeller av n-heksan-forgiftning i et av Winteks fasiliteter i Suzhou.

Apple reagerte på selvmordene ved å sende sin nestkommanderende Tim Cook til Shenzhen i juni, for så å gjennomføre en uavhengig granskning i juli. Granskerne brukte et eget spørreskjema til å kartlegge synspunktene og erfaringene til et tusentalls arbeidere uten innblanding fra Foxconn-ledere, intervjuet flere av dem, intervjuet ledere og mellomledere, gikk nøye gjennom hvert selvmord og vurderte alle Foxconn-ledelsens krisetiltak. De konkluderte med at krisetiltakene – når de først kom på plass – var hensiktsmessige og hadde reddet liv, og anbefalte en rekke forbedringer som Foxconn, ifølge rapporten, skal være i ferd med å følge opp.

Forgiftningssaken ble fulgt opp med et etterkontrollert forbud mot videre bruk av n-heksan og et pålegg om utbedret ventilasjon. Det skal ikke ha skjedd forgiftninger etter at disse tiltakene kom på plass. Apple lover at Winteks anlegg er blant dem som skal revideres igjen i 2011.

Apple lover tiltak i 2011 for å sørge for at flere arbeidere er klar over hvilke rettigheter de har, og om hvilke muligheter de har for å ta igjen mot fabrikkledere. Et program for videreutdanning av fabrikkansatte skal utvides. I Kina skal det gjennomføres spesielle tiltak i samarbeid med bransjeorganisasjoner og «NGO-er» («non governmental organizations», altså frivillige organisasjoner, for eksempel fagforeninger) for å håndtere utfordringer knyttet til arbeidstid, barnearbeid og allmenn velferd.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.