Apple seiler i musikkens medvind

Apples omsetning av iPod er mer enn dobbelt så stor som av iMac, og iTunes øker med 600 prosent.

Apples omsetning av iPod er mer enn dobbelt så stor som av iMac, og iTunes øker med 600 prosent.

Apple la i går fram tall for sitt fjerde kvartal, det vil si kvartalet fram til 25. september.

I forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med 37 prosent til 2,35 milliarder dollar. Resultatet ble mer enn doblet, fra 44 millioner dollar til 106 millioner dollar, tilsvarende 0,26 dollar per aksje. Fratrukket en restruktureringskostnad på 4 millioner dollar, gir det 0,27 dollar per aksje. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 2,1 milliarder dollar og et resultat på 0,18 dollar per aksje.

Apples prognose for desemberkvartalet er en omsetning på 2,8 milliarder dollar til 2,9 milliarder, og et resultat per aksje på 0,39 dollar til 0,42 dollar.

Ser man nærmere på tallene, er det to viktige momenter.

Det ene er hvor viktig musikkspilleren iPod og musikkforretningen iTunes er blitt for Apple. Mac-omsetningen stagnerer, med en økning på bare 2,6 prosent til 1,23 milliarder dollar, og andelen av omsetningen faller fra 70 prosent til 52 prosent. iPod derimot øker omsetningen med over 340 prosent til 537 millioner dollar, og bidrar i fjerde kvartal i år med 23 prosent av Apples samlede omsetning. Fra å være under en tredel av omsetningen av iMac, er iPod-omsetningen over dobbelt så stor som iMac: 537 millioner dollar mot 216 millioner. Tallet på solgte iPod-enheter er økt fra 336.000 til over 2 millioner.

Programvare og periferiutstyr øker med henholdsvis 24 og 30 prosent til henholdsvis 213 millioner dollar og 271 millioner.

Det andre momentet er at Apple nå omsetter mer av bærbare maskiner enn av stasjonære og servere til sammen. iMac-omsetningen falt med 23 prosent til 216 millioner dollar, mens Power Mac-omsetningen falt med 19 prosent til 340 millioner dollar. De bærbare modellene iBook og PowerBook økte med henholdsvis 66 prosent og 20 prosent, til henholdsvis 256 millioner dollar og 419 millioner dollar. Det innebærer at de bærbares andel av datamaskinomsetningen til Apple er økt fra 42 prosent til 55 prosent.

Til toppen