Apple-sjefen må stille til avhør

Det er nå klart at Apple-sjef Steve Jobs må stille til avhør hos det amerikanske kredittilsynet og forklare seg rundt aksjeopsjonsrotet. Jobs ble tildelt opsjoner, men byttet de inn og fikk i utgangspunktet ikke noen gevinst. Forhøret dreier seg om et søksmål og andre sider rundt opsjonsrotet, skriver Bloomberg.

Les mer om:
;