Apple sjefer går

Marco Landi, tidligere operasjonssjef i Apple Computer, er sistemann i rekken av ledere som har forlatt selskapet etter å ha fått redusert ansvar. Selskapet annonserte tirsdag sin nye salgs- og supportorgansisasjon.

Marco Landi, tidligere operasjonssjef i Apple Computer, er sistemann i rekken av ledere som har forlatt selskapet etter å ha fått redusert ansvar. Selskapet annonserte tirsdag sin nye salgs- og supportorgansisasjon.

Etter at Apple Computer annonserte siste runde med omorganiseringer, har en del ledere tatt sin hatt og gått. Sist ut var operasjonssjef, Marco Landi, som sa opp mandag. De siste to uker har foruten Landi, Heidi Roizen, Satjiv Chahil, Christopher Escher, John Floisand og Fred Forsyth sagt opp. Alle hadde fått reduserte ansvarsområder i omorganiseringen, med unntak av Heidi Rozen, utviklingssjef, hvis avgang var en overraskelse og et stort tap for Apple.

Det synes klart at Dr. Gil Amelio, Apples toppsjef, fester et tettere grep om selskapet, og, som tidligere rapportert, har han plassert flere av Steve Jobs' toppfolk i nøkkelposisjoner i selskapet. Amelio bekreftet tirsdag, i forbindelse med MacWorld-messen i Tokyo, at selskapet vil få redusert årlige kostnader med $400 millioner etter at siste runde med omorganiseringer er gjennomført. Amelio fortalte at målet med omorganiseringen er revitalisering ikke tilbaketrekking. Han vil offentliggjøre detaljene i planen i løpet av mars.

Amelio presenterte den nye strukturen på selskapets salgs- og supportorganisasjon. Den nye organisasjonen representerer en rendyrking av salg og support ved at funksjoner som utvikling, produksjon, og markedsføring føres over i egne strukturer. På denne måten ønsker Amelio å flytte ansvaret for salg og support nærmere kunden.

Selskapet melder at de vil fokusere sin innsats innen følgende områder:

  • publisering, underholdning og nye medier
  • vitenskap, ingeniørkunst og design
  • små og mellomstore bedrifter
  • utdanningssektoren
  • forbrukermarkedet
  • eksisterende kunder

digi:mac rapporterer utviklingen for deg.

Til toppen