Apple sparker 2.700

Gil Amelio har varslet oppsigelse av 2.700 Apple-medarbeidere. Dette er et ledd i den større restruktureringen som foregår i Apple Computer Inc. Oppsigelsene er færre enn de mest pessimistiske spekulasjonene, som antydet opp mot 5.000 oppsigelser.

Gil Amelio har varslet oppsigelse av 2.700 Apple-medarbeidere. Dette er et ledd i den større restruktureringen som foregår i Apple Computer Inc. Oppsigelsene er færre enn de mest pessimistiske spekulasjonene, som antydet opp mot 5.000 oppsigelser.

Likefullt representerer det nesten 21% av den 13.000 mann store arbeidsstyrken i det hardt kjempende selskapet. Selskapet belaster også regnskapene for første kvartal med 155 millioner dollar i restruktureringskostnader. Det forventes at Apple får et stort tap for inneværende kvartal. I siste fiskal-kvartal ifjor (første kvartal i Apples avvikende regnskapsår) tok selskapet en avskrivning på 325 millioner dollar på kjøpet av Next Computer. Kvartalet før dette gikk med et overraskende overskudd, noe som fikk mange til å tro at Amelio var i ferd med å få skuta på rett kjøl. (Se "Apple overrasker", digi:data, 17. oktober 1996.)

Dette er den foreløpig siste i en lang serie av restruktureringsinitiativ siden dr. Gilbert Amelio overtok spakene i det stadig mer svekkede selskapet tidlig ifjor.

Apple regner med at dette initiativet skal få selskapet tilbake i sorte tall pr fjerde kvartal i år.

Det viktigste målet på produktsiden er ifølge Apple nå å få ferdig neste generasjon operativsystem, sa Amelio. Dette innebærer en reduksjon av produktporteføljen, samt stopp i investeringer i aktiviteter som ikke er sentralt for kjernevirksomheten.

Ved overtakelsen av Next Computer organiserte Apple seg under to hovedparaplyer: Mål én var å få distinkte nye produkter ut i markedet raskt; og mål to var å få selskapets nestegenerasjon operativsystem, kodenavn Rhapsody, ferdig og ut i markedet.

Selskapet reduserer innsatsen på teknologier som OpenDoc, Cyberdog, Open Transport, Game Sprocket, og Mac OS utviklingsverktøy. Selskapet dropper helt videre utvikling av tale-teknologi. Selskapet dropper totalt videre innsats på sin videokonferanseløsning og AIX server-programvare.

Apple endrer leveringsplanen neste generasjon av Mac OS. Istedet for to fulle oppgraderinger av Mac OS i 1997, som var den tidligere planen, vil selskapet levere en komplett ny release i midten av 1998 og deretter én komplett ny versjon hvert år.

- Med denne restruktureringen, og de smertefulle avgjørelsene vi har tatt i forbindelse med den, adresserer vi våre problemer med ressursfragmentering og dertil hørende svakheter, sa Amelio. - Vi vil snevre inn vårt fokus og legge alle krefter bak målrettede forsøk på å utvikle og markedsføre den type vinner-løsninger som har gjort Macintosh-brukere til de mest lidenskapelige og lojale i industrien. Vi har absolutt tenkt å holde denne ånden levende.

Til toppen