Apple tetter alvorlig sårbarhet, ny funnet

Ikke før Apple tettet en flere måneder gammelt sårbarhet, er det blitt funnet en ny som er like alvorlig.

Ikke før Apple tettet en flere måneder gammelt sårbarhet, er det blitt funnet en ny som er like alvorlig.

Apple publiserte fredag ettermiddag sikkerhetsoppdateringer til Mac OS X, som tetter et alvorlig sikkerhetshull som ble offentliggjort mandag i forrige uke. Apple er blitt kritisert for å ha brukt lang tid på å tette hullet. Personen som oppdaget sårbarheten, hevder å ha varslet Apple allerede i februar, uten å få noen respons fra selskapet. Sårbarheten er blitt ansett som svært alvorlig, siden den skal være enkel å utnytte, og fordi programvare som utnytter sårbarheten allerede florerer i ulike miljøer.

Sikkerhetsoppdateringene (datert 21. mai 2004 med navnet Security Update 2004-05-24) som tetter hullet i Mac OS X 10.2.8 og 10.3.3 er tilgjengelige fra denne siden.

Dagen etter at Apple publiserte feilfiksene, varslet Secunia om et nytt og tilsvarende sikkerhetshull i Mac OS X. Dette er en variant av det foregående - også dette kan utnyttes av ondsinnede nettsteder til å kompromittere en sårbar datamaskin ved hjelp av en sårbarhet i "disk" URI-handler, men uten bruk av "help" URI-handler-sårbarheten.

Det er beskrevet flere metoder for å utnytte sårbarheten. Nærmere detaljer finnes i advarselen fra Secunia. Det er ifølge Secunia blitt rapportert om at det finnes programvare som utnytter FTP-varianten av sårbarheten, men også AFP skal være en sannsynlig angrepsvektor.

Apple har foreløpig ikke kommet med patcher som retter denne sårbarheten. Secunia beskriver i advarselen flere tiltak brukerne kan gjøre for å redusere risikoen for angrep. Dette inkluderer å deaktivere åpning av "trygge" filer etter nedlasting, samt endre protokollhjelperprogrammet for URI-handlerene for "disk" og "disks".

Til toppen