Apple til salgs

Apple Computer er på jakt etter en vennlig fusjonspartner, melder New York Times. Det er også kjent at en Saudi Arabisk prins, som er en god venn av Larry Ellison, har kjøpt opp fem prosent av selskapet. Kampen om Apple fortsetter.

Apple Computer er på jakt etter en vennlig fusjonspartner, melder New York Times. Det er også kjent at en Saudi Arabisk prins, som er en god venn av Larry Ellison, har kjøpt opp fem prosent av selskapet. Kampen om Apple fortsetter.

New York Times (NYT) melder at Apple Computer søker etter en vennlig fusjonspartner. NYT hevder å ha informasjonen fra flere toppledere som har tilknytning til selskapet. En av Apples forretningsforbindelser sier til NYT at selskapet igjen er i samtaler med Sun Microsystems.

Denne utviklingen kan være resultat av Larry Ellisons (Oracles toppsjef) mye publiserte oppkjøpsutspill som ble initiert forrige uke.

Den Saudi Arabiske prinsen Al-Walheed Bin Talal, som i løpet av et par uker har kjøpt Apple-aksjer for $115 millioner, eier nå over fem prosent av selskapet og er nest største aksjonær etter American Express som eier 8,6 prosent av selskapet. Prinsen sa til Bloomberg News at han tror Apple kan returneres til fordums heder, men at han ikke har bestemt seg for om han vil støtte ledelsen med Gil Amelio i spissen, eller Larry Ellison og hans oppkjøpsforsøk.

Prinsen er kjent for å gjøre investeringer i kjente selskaper med gode merkenavn - som sliter. Han er også kjent for å være en passiv aksjonær. Allikevel kan ting tyde på at prinsens Apple-investering vil være alt annet enn passiv.

Selv om prinsen nektet å kritisere Gil Amelio, mente han at Apples nedskjæringer og omstruktureringer ikke er nok.

- Jeg må se en plan for hvordan tingene vil bedre seg - en langsiktig plan, fortalte prinsen til Bloomberg News.

Dessuten er prinsen en god venn av Larry Ellison. Dermed kan det se ut som om Ellison har fått én god venn inn i ledelsen i Apple - Steve Jobs, og en annen, prins Al-Walheed Bin Talal, som stor aksjonær.

Det er kanskje ikke så rart at Amelio snakker med Sun.

Til toppen