Apple tjente 44 millioner dollar

Apple-sjef Steve Jobs leder igjen et overskuddsselskap. iPod er en viktig forklaring.

Apple-sjef Steve Jobs leder igjen et overskuddsselskap. iPod er en viktig forklaring.

Tallene for Apples fjerde kvartal – fram til 27. september – viser en omsetning på 1,715 milliarder dollar, 19 prosent over samme kvartal i fjor. 38 prosent av omsetningen gikk til utlandet. Det er ikke oppgitt hvor mye omsetningen hadde vært med uendret dollarkurs.

Resultatet var pluss 44 millioner dollar, eller 12 cents per aksje, mot minus 45 millioner dollar i fjor.

Korrigert for finanstransaksjoner og andre ikke driftsrelaterte inntekter, er resultatet 29 millioner dollar. Det svarer til 8 cents per aksje. Børsen hadde ventet en omsetning på 1,67 milliarder i kvartalet og et resultat på 7 cents per aksje.

Apple solgt 787.000 Mac-maskiner, 7 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og 336.000 iPod-enheter, 140 prosent flere enn i fjor. 221.000 av Mac-maskinene var Power Mac G5.

For regnskapsåret som helhet økte omsetningene fra 5,74 milliarder dollar til 6,21 milliarder, mens resultatet økte med 65 millioner dollar til 69 millioner dollar.

For inneværende kvartal spår Apple en omsetning på rundt 1,9 milliarder dollar og noe bedre inntjening enn i september-kvartalet.

Etter børsens stengetid steg aksjekursen 1,1 prosent til 24,82 dollar.

Til toppen