Apple ut mot Microsofts California-forlik

Apple mener Microsofts California-forlik vil føre til at Bill Gates styrker Windows-monopolet i skolen.

Apple mener Microsofts California-forlik vil føre til at Bill Gates styrker Windows-monopolet i skolen.

Fredag ble det kjent at Microsoft har forhandlet seg fram til et forlik i det private samlesøksmålet i delstaten California, der selskapet ble beskyldt for overprising av Windows og annen programvare. Microsoft innrømmet ingen skyld, men gikk med på å tilbakebetale inntil 1,1 milliarder dollar. En eventuell differanse mellom dette beløpet og innkomne krav fra private og bedrifter skal skjenkes skoler i fattige strøk.

Les også

Apple peker på at det hefter den betingelsen ved utbetalingen til skolen at halvparten av beløpet må brukes til å kjøpe Microsoft-utstyr. Erfaringsmessig kan man ikke vente at mer enn 25 prosent av bedriftene og enkeltpersonene som har tilgodehavende etter forliket faktisk henter ut pengene. Følgelig kan forliket gi et betydelig merinnslag av Microsoft-produkter i skolene, og styrke heller enn å svekke Microsofts posisjon på dette markedet. Apple mener det er et paradoks at det som var ment som en straff, i praksis fører til fordeler for den straffede.

Til toppen