Apple vant rettslig seier mot iMac-kloner

En dommer i San Jose har avgjort at datamaskiners utseende har rettslig beskyttelse. Retten kan følgelig stanse distribusjon av PC-er som etterlikner utseendet til Apples iMac.

En dommer i San Jose har avgjort at datamaskiners utseende har rettslig beskyttelse. Retten kan følgelig stanse distribusjon av PC-er som etterlikner utseendet til Apples iMac.

Dommeren har levert en ni sider lang avgjørelse som forklarer hvorfor datamaskiners utseende har rettslig beskyttelse. Han sier at han vil utstede et pålegg til Future Power og Daewoo om at de må umiddelbart holde tilbake sine iMac-kloner. Ordren kommer straks Apple har gitt den nødvendige økonomiske garantien i tilfelle en seinere rettslig avgjørelse kommer til motsatt konklusjon.

Ifølge San Jose Mercury News har Apple hittil avholdt seg fra å kommentere avgjørelsen.

Advokaten til Daewoo sier at dommeren har tillagt utseendet for stor rolle i forhold til andre egenskaper. Daewoo mener blant annet at forbrukere er seg tilstrekkelig bevisst forskjellen i operativsystem til at det ikke er fare for at noen forveksler en iMac med en PC, selv om PC-en har et iMac-aktig utseende.

Til toppen