Apple vil fjernstyre mobilen din

Patent lar basestasjon styre hva mobilen kan brukes til. Gavepakke til diktaturer?

Apple-patentet legger opp til at basestasjonen skal kunne håndheve regler for hva mobiltelefonene skal kunne brukes til. Systemet har løsninger for regelhåndheving i områder der to basestasjoner overlapper. Reglene kan endres avhengig av tid og andre forhold. De som kontrollerer basestasjonene vil kunne avgjøre hvorvidt mobilbrukere skal kunne kommunisere, ta bilder eller filme.
Apple-patentet legger opp til at basestasjonen skal kunne håndheve regler for hva mobiltelefonene skal kunne brukes til. Systemet har løsninger for regelhåndheving i områder der to basestasjoner overlapper. Reglene kan endres avhengig av tid og andre forhold. De som kontrollerer basestasjonene vil kunne avgjøre hvorvidt mobilbrukere skal kunne kommunisere, ta bilder eller filme. (Bilde: Apple, US Patent 8,254,902)

Patent lar basestasjon styre hva mobilen kan brukes til. Gavepakke til diktaturer?

I forrige uke ble det ifølge Apple Patent Blog publisert 58 nye patenter som Apple har fått innvilget.

Blant disse er US Patent 8,254,902: Apparatus and methods for enforcement of policies upon a wireless device.

Patentet beskriver et system der en basestasjon kan utstyres med regler for å avgjøre hva tilkoplede mobiltelefoner kan brukes til, og slå relevante funksjoner av og på. Reglene skal kunne endres, avhengig av hva man ønsker å tillate til bestemte tider eller under bestemte forhold.

Motivet for å innføre et slikt system er at det i visse situasjoner kan være legitime grunner til å hindre mobiltelefoner fra å lage lyd, gi fra seg lys, kommunisere med andre apparater, avgi stråling eller brukes til bestemt gjøremål. I patentet vises det til forstyrrende ringetoner på forestillinger eller andre arrangementer, mørkerom eller andre omgivelser der lysende skjermer kan være skadelige, eksamenssaler der man ikke ønsker at studenter skal kunne kontakte utenforstående, og miljøer som fly eller sykehus der radiostråling fra mobiltelefoner kan påvirke følsomme instrumenter eller livskritisk apparatur.

Teknologien tar også sikte på å kunne brukes der man av ulike grunner ønsker effektiv håndheving av forbud mot fotografering eller filming, som i museer, flyplasser eller militære anlegg.

Systemet omfatter løsninger for å fininnstille regelhåndhevingen fra overlappende basestasjoner, slik at regler kan defineres for nøye avgrensede områder.

Patentets figur 1 forklares slik: «Stated simply, any mobile device 100 that can communicate sufficiently with the base station (and vice versa) will have the policies of that base station enforced upon it (assuming any other relevant criteria are met). » 106 er basestasjonen, 102 er rekkevidden som avgrenser håndhevingsområdet for reglene for hva mobiltelefonen kan brukes til skal håndheves.
Patentets figur 1 forklares slik: «Stated simply, any mobile device 100 that can communicate sufficiently with the base station (and vice versa) will have the policies of that base station enforced upon it (assuming any other relevant criteria are met). » 106 er basestasjonen, 102 er rekkevidden som avgrenser håndhevingsområdet for reglene for hva mobiltelefonen kan brukes til skal håndheves. Bilde: Apple, US Patent 8,254,902

Patentet drøfter ikke muligheter for misbruk av teknologien.

Poenget er at denne formen for kontroll må oppfattes som manna fra himmelen for undertrykkende regimer.

Tenk om Hosni Mubarak kunne hindret mobilsamtaler, tekstmeldinger, fotografering og filming på Tahir-plassen. Tenk om Revolusjonsgarden i Iran fikk videreutviklet teknologien slik at basestasjoner kunne brukes til å hindre opposisjonelle fra å bruke sine mobiler til annet enn helt ufarlige apper. Tenk om den kinesiske regjeringen fikk muligheten til å sperre mobilbruk på Den himmelske freds plass i tilfelle demokratiaktivister skulle finne på å slå til igjen.

Det er en kjensgjerning at overgripere gjerne påberoper seg edle motiver. Sensuren i Kina forklares ved behovet for å verne samfunnet mot pornografi og kriminalitet. Det er et tankekors at Apple ikke innser hvilken gavepakke de tilrettelegger for menneskerettighetenes fiender.

Til toppen