KARRIERE

Apple vil ha bedre arbeidervern

iPhone-produsenter må slutte med graviditetstest.

Apple tar flere grep for å verne om rettighetene til arbeidere i hos selskapets leverandører.
Apple tar flere grep for å verne om rettighetene til arbeidere i hos selskapets leverandører. Bilde: Apple
1. mars 2010 - 10:25

Apple offentliggjorde i helgen en rapport om hvordan det står til med arbeidet for å tvinge underleverandører til å behandle arbeidere på anstendig vis: Supplier Responsibility: 2010 Progress Report (pdf, 24 sider).

Rapporten gjennomgår arbeidet som er gjort i 2009. Tilsvarende rapporter er utgitt for årene 2007 og 2008.

Apple er et utviklingsselskap, og kjøper produksjonstjenester fra asiatiske bedrifter. Alle som produserer Apple-produkter, eller leverer komponenter og deler som inngår i Apple-produkter, må forplikte seg til å overholde normene i en egen Supplier Code of Conduct (pdf, 7 sider). Ifølge disse normene skal både arbeidere og ledere gis opplæring i begge gruppers rettigheter og plikter. Leverandørbedriften forplikter å la Apple revidere i hvilken utstrekning normene overholdes.

De generelle normene er utfylt av spesifikke og detaljerte standarder på sju ulike områder.

Disse standardene regulerer følgende:

  • Forhold på sovesaler
  • Vern av unge arbeidere
  • Vern mot diskriminering på medisinsk grunnlag
  • Vern mot diskriminering av gravide
  • Vern mot tvangsarbeid
  • Lønn og goder
  • Arbeidstid

Rapporten viser at 102 leverandører og produsenter er revidert etter disse standardene i 2009, mot henholdsvis 39 i 2007 og 83 i 2008. Noen er revidert flere ganger. Til sammen 190 er revidert siden 2007. Av de 102 som ble revidert i 2009, ble 80 revidert for første gang, mens 22 opplevde å bli revidert for andre eller tredje gang.

Apple tar flere grep for å verne om rettighetene til arbeidere i hos selskapets leverandører. <i>Bilde: Apple</i>
Apple tar flere grep for å verne om rettighetene til arbeidere i hos selskapets leverandører. Bilde: Apple

Revisjonsprosessen måler graden av overholdelse av Apple-koden i prosent, fordelt på fem felter – arbeider- og menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljø, etikk, samt ledelsens engasjement – og kryssfordelt på henholdsvis praksis og hvorvidt ledelsen har styringsrutiner i hvert felt.

Målingene viser at mye arbeid gjenstår.

Det foregår uholdbar diskriminering hos 37 prosent av leverandørene, og 43 prosent mangler rutiner for å motvirke diskriminering.

39 prosent har ikke tilstrekkelig praksis for å forebygge skader som følge av arbeidsuhell. Bare halvparten har praksis og rutiner som konkretiserer ledelsens ansvar for å overholde koden.

Det forekommer brudd på arbeidstidsbestemmelser hos et flertall – 54 prosent – av Apples leverandører.

Apple-kodens arbeidstidsbestemmelser er ikke spesielt strenge: Under normale forhold tillates arbeidsuker på opptil 60 timer, og det kreves minst én hviledag per sju arbeidsdager. I Norge er den tilsvarende standarden 37,5 arbeidstimer per uke, og to hviledager per fem arbeidsdager.

Vern mot tvangsarbeid dreier seg blant annet om å hindre at arbeidere flås av rekrutteringsprosessen. Flere av dem som arbeider med Apple-produkter i Taiwan, rekrutteres fra for eksempel Filippinene, og arbeidsformidling er en innbringende lyssky geskjeft. Apple-rapporten forteller at mange arbeidere står i gjeld til rekrutteringskjeden i det de møter opp på sin første arbeidsdag, med beløp tilsvarende flere måneders lønn, og mange må ta opp lån for å betale tilbake i tide.

Apple har definert begrepet «tvangsarbeid» slik at det fanger opp slike tilfeller, og har tvunget sine leverandører til å tilbakebetale over 2,2 millioner dollar til arbeidere som er forsøkt utnyttet med disse metodene.

Ifølge rapporten har flere av leverandørene forsøkt å unndra seg revisjon ved å svindle med dokumentasjonen, for eksempel ved å levere falske timelister. Ved et tilfelle skjedde dette både i 2008 og 2009. Etter press skaffet bedriftsledelsen korrekt dokumentasjon: De viste så grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene at Apple sa opp avtalen.

Ved 48 anlegg ble arbeidere snytt for overtidsbetaling. Ved 24 anlegg ble arbeidere betalt under det lokale lovlige minimum for arbeid utført i normal arbeidstid.

Ved 57 anlegg ble arbeidere nektet lovpålagte goder som sykelønn, svangerskapspermisjon og pensjonsforsikring. Apple opplyser at de har tvunget disse bedriftene til å betale det de skylder.

I flere asiatiske land har arbeidsgivere lovhjemmel til å trekke fra lønna ved brudd på interne regler. Apple har nå nedlagt forbud mot dette.

Hos mange av leverandørene brukes helse- og graviditetstester til å sile arbeidere.

Ifølge rapporten har Apple hittil tillatt tvungen testing av helse og graviditet, antakelig siden det skjer med hjemmel i lokal lovgivning. De slår ned på diskriminering med utgangspunkt i resultatet av slike tester.

Apple-koden nedlegger et absolutt forbud mot å diskriminere på grunnlag av rase, hudfarge, alder, kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonshemming, politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet og sivil status. Leverandørenes plikt til å tillate fagorganisering understrekes flere steder i rapporten.

Ved revisjon ble det avdekket at 52 anlegg tok rutinemessig prøver av både jobbsøkere og ansatte for å avdekke hepatitt B. 11 anlegg hadde verken regler eller rutiner mot å diskriminere på grunnlag av disse testene.

20 anlegg kontrollerte sine ansatte med tanke på graviditet. 23 andre hadde verken regler eller rutiner for å verne mot diskriminering på grunnlag av graviditet.

Av rapporten går det fram at Apple har bestemt seg for å klassifisere tvungen graviditetstesting som diskriminering, og varslet leverandørene at selv om slikt foregår i ly av lokale lover, vil det bli betraktet som brudd på Apple-koden.

Tallet på arbeidere og ledere som har fått opplæring i henhold til Apple-koden er hele 133 000, mot henholdsvis 2 000 i 2007 og 27 000 i 2008.

De viktigste temaene i denne opplæringen, ifølge rapporten, er helse og sikkerhet samt rettigheter og plikter. Håndtering av arbeidskonflikter og hindring av trakassering er en rød tråd i opplæringen.

Fortsatt er det viktige mangler i denne opplæringen: Rapporten forteller at 41 anlegg hadde utilstrekkelig arbeideropplæring i arbeider- og menneskerettigheter, mens 30 hadde et utilstrekkelig tilbud innen helse og sikkerhet. Opplæring av ledere og mellomledere sviktet innen arbeider- og menneskerettigheter ved 34 anlegg.

Et lyspunkt er et prøveprosjekt som Apple lanserte i fjor ved et av de største produksjonsanleggene. Det ble innredet klasserom med 500 iMac-pc-er, og det ble tilbudt kurs i engelsk språk, samt emner fra data og teknologi. Til sammen deltok 14 800 arbeidere på disse kursene, noen flere innen data og teknikk enn i engelsk. I tillegg fikk 119 anledning til å bruke undervisningslokalene til å arbeide med kurs på høyskolenivå, i samarbeid med tre lokale universiteter.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.